Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro mokslininkės dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Baltų kalbos ir kultūros 4“

This page is only available in Lithuanian.

akad. prof. dr. Grasilda Blažienė

2018 metų birželio 15–16 dienomis Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete Baltijos valstybių šimtmečio progą minint vyko tarptautinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros 4“. Pastarojoje apie svarbiausius kultūrinės tapatybės ženklus – kalbą, tautinę ir valstybinę savimonę, istorinį ir kultūrinį paveldą, šių dėmenų tarpusavio sąveiką, funkcijas ir vertes, iškilusias grėsmes ir naujus uždavinius globalizacijos sąlygomis – pranešimus skaitė kalbininkai, literatai ir etnologai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos ir Čekijos. Konferencijoje pranešimus dėl „saugotinų“ kalbinio ir kultūrinio paveldo objektų skaitė ir Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja Grasilda Blažienė bei mokslo darbuotoja Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė.

Akademikė, skaitydama pranešimą apie „Empirinės medžiagos svarbą diachroninei onomastikai“, dar kartą patvirtino nuostatą, kad seniausiųjų baltų (prūsų) vardyno faktų tyrimai – vis dar viena iš svarbiausių šiuolaikinės onomastikos užduočių, nes klasikinė, t. y. asmenvardžių ir vietovardžių tyrimais pagrįsta onomastika, neatsižvelgiant į šiuolaikinės onomastikos kryptis, negalima be istorinio vardyno tyrimų pamato. Dalia Kačinaitė-Vrubliauskienė konferencijoje pristatė „Lietuvos vietovardžių geoinformacinę duomenų bazę“, kurioje siekiant plėsti lietuvių kalbos

(vietovardžių) mokslo ir taikomuosius tyrimus mokslo ir plačiajai visuomenei lengvai prieinamoje informacinėje erdvėje; atskleisti vietovardžių ir jais įvardijamų geoobjektų ryšių nustatymo svarbą tiriant toponimų darybą ir kilmę; įtraukti į lituanistikos ir baltistikos tyrimų kontekstą dar nepublikuotą autentišką tarpukariu ir pokariu iš gyvosios kalbos surinktą toponimiją; sudaryti galimybę gilinti lietuvių vietovardžių darybos, kilmės ir regioninius tyrimus; mokyti ir skatinti vartoti autentiškus, taisyklingus Lietuvos vietovardžius; išsaugoti vietovardžius, kaip dvasinį kultūros paveldą, pateikiama kalbinė informacija apie visus iš gyvosios kalbos, t. y. iš vietinių gyventojų, užrašytus vietovardžius ir geografinė informacija apie jais įvardijamus geografinius objektus.

Konferencijos programa –

https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2018/06/1.-BKK-2018-konferecnijos-programa-plakatas-2018-06-05.pdf