Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Dovilės Tamulaitienės straipsnis „Gražiškių valsčiaus vietovardžiai (tarpukario duomenys)“

This page is only available in Lithuanian.

Maloniai kviečiame skaityti Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Dovilės Tamulaitienės straipsnį „Gražiškių valsčiaus vietovardžiai (tarpukario duomenys)“.

Straipsnio tikslas – kilmės ir darybos atžvilgiais ištirti ir aprašyti Gražiškių valsčiaus vietų vardus. Straipsnyje analizuojami 486 šio valsčiaus žemėvardžiai (įskaitant variantus), iš kurių 336 leksiniai vienetai yra nesikartojantys. Kalbamojo regiono vietų vardai mokslinėje literatūroje išsamiai nenagrinėti, bet atskiri vietovardžiai yra patekę į bendresnio pobūdžio veikalus, pvz., Lietuvos vietovardžių žodyną.

Dr. Dovilės Tamulaitienės straipsnis „Gražiškių valsčiaus vietovardžiai (tarpukario duomenys)“