Antroji Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2023“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų balandžio 27 d. vyko antroji Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija „Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2023“. Konferencijoje dalyvavo doktorantai, jų vadovai, Instituto akademinės bendruomenės nariai.

Konferencijoje buvo perskaityti šie pranešimai:

  • „Kauno marių dugno tarminių ypatybių dinamika: dviejų šeimų atvejai“ (Geolingvistikos centro dokt. Žydrūnas Šidlauskas, vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė);
  • „Kiekybinis tarmiškumo įvertis: balsių ą, ę siaurinimo realizacija Varėnos geolekto zonoje“ (Geolingvistikos centro dokt. Danutė Valentukevičienė, vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė);
  • „Metonimija Lietuvos drimonimijoje“ (Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro dokt. Alisa Sunžaitė, vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė);
  • „Naujų metodų taikymas Pietryčių Lietuvos kalbinio kraštovaizdžio tyrimuose: antkapinių užrašų atvejis“ (Geolingvistikos centro dokt. Aidas Gudaitis, vadovė prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė);
  • „Daiktavardžiai Aišos Smolskos kitabe“ (Raštijos paveldo tyrimų centro dokt. Marija Konickaja, vadovė doc. dr. Galina Miškinienė);
  • „Lenkiško veikalo Didysis pavyzdžių veidrodis (Wielkie zwierciadło przykładów) vertimai į rusėnų kalbą“ (Raštijos paveldo tyrimų centro dokt. Roman Nuriev, vadovas prof. habil. dr. Sergejus Temčinas);
  • „Venkerio kortelių, kaip Rytprūsių lietuvių tarmių šaltinio, tyrimo projektas“ (Geolingvistikos centro dokt. Laurynas Candravičius, vadovė prof. dr. Dalia Kiseliūnaitė);
  • „Reasons of the urbanonyms emergence“ (Urbanonimų atsiradimo priežastys) (Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro dokt. Viktoriia Husak, vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė).

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti įdomių ir intriguojančių pranešimų, susipažinti su doktorantų atliekamais tyrimais, o jaunieji tyrėjai pasidalijo savo mokslinėmis įžvalgomis, atradimais, atsakė į kolegoms kilusius klausimus.

Konferenciją gražiai apibendrino ne vieną doktorantų kartą išugdžiusi Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vadovė akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė:

„Iš Kauno marių dugno iškopę, aplankėme Varėnos geolekto zoną, iškeliavome į Lietuvos miškus, nepajutome, kaip užliejo Pietryčių Lietuvos kalbinis kraštovaizdis ir jo atmintis per antkapinius užrašus. Po pertraukos priartėjo kiti laikai – Aišos Smolskos kitabas, lenkiško veikalo „Didysis pavyzdžių veidrodis“ ir jo vertimas į rusėnų kalbą, dialektologo Georgo Venkerio (1852–1911) kartotekos svarba Rytprūsių lietuvių tarmių tyrimui ir urbanonimai, nelabai išsamiai tirti mūsų kraštuose. <…> Jūs esate laisvi žmonės, smalsūs, ieškantys ir randantys, kuriantys savojo mokslo namus. Nepasiklyskite šviesoje, nebijokite klausti. Jums bus atsakyta, nes esate supami šaunių žmonių.“

Dėkojame pranešėjams ir linkime sėkmės tolesniuose moksliniuose tyrimuose!