„Acta Linguistica Lituanica“ priklauso Italijos akademijos A rūšies žurnalų grupei!

Naujus metus pradedame su puikia žinia – Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalas Acta Linguistica Lituanica (anksčiau Lietuvių kalbotyros klausimai) nuo 2018 m. priklauso Italijos akademijos A rūšies žurnalų grupei.

Kaip teigia žurnalo vyriausioji redaktorė (nuo 2010 m.), akademikė prof. dr. Grasilda Blažienė, tai reiškia, kad

„priklausome specialistų geriausiai vertinamų žurnalų grupei. Tai šio mokslo žurnalo aukščiausias pasiekimas“.

Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalas Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai), leidžiamas nuo 1957 m., išeina du kartus per metus. Iki 2018 m. iš viso yra išėję 86 žurnalo tomai. Mokslo žurnale spausdinami straipsniai bei recenzijos lietuvių ir baltų kalbotyros klausimais. Be to, skiriama dėmesio lietuvių bei baltų filologijai ir lyginamajai bei bendrajai kalbotyrai.

Visas Italijos akademijos A rūšies žurnalų grupės sąrašas

Elektroninį žurnalo variantą galite skaityti čia.