Acta Linguistica Lithuanica 53

This page is only available in Lithuanian.

TURINYS / CONTENTS


STRAIPSNIAI / ARTICLES

1 | Leszek Bednarczuk, Wajdelota
9 | Bernd Gliwa, Baltische Bestattungsrituale im Spiegel ihrer Bezeichnungen: litauisch šer̃menys und šarvójimas, altpreußisch sirmen
23 | Artūras Judžentis, Jūratė Pajėdienė, M. Daukšos Katekizmo (1595) lyginamieji sakiniai
33 | Witold Mańczak, Remarques sur la règle de Winter
39 | Илья А. Сержант,  Относительная хронология основных фонетических изменений в истории верхнелатышского диалекта
91 | Sonata Vaičiakauskienė, 1759 metų Ziwato u ir i̯u kamienų daiktavardžiai ir jų raida


Pastabos / REMARKS

101 | Илья А. Сержант,  Возражения к статье Росинаса „Dar dėl adesyvo kilmės aiškinimo“
107 | Axel Holvoet, Dėl gramatinių funkcijų skirstymo


Recenzijos / Reviews

111 | Daniel Petit, Apophonie et catégories grammaticales dans les langues baltiques (Juozas Karaciejus)
116 | Lozorius Zengštokas, Giesmes chriksczionischkos ir duchaunischkos ir jų šaltiniai. Parengė Guido Michelini (Juozas Karaciejus)
126 | Axel Holvoet, Rolandas Mikulskas, red., Gramatinių funkcijų tyrimai (Vytautas Ambrazas)

 

53 TOMO SANTRAUKOS