Acta Linguistica Lithuanica 50

This page is only available in Lithuanian.

TURINYS

Straipsniai 

1 | Renata Endzelytė, Šiaurės vidurio Lietuvos vietovardžiai su priesaga –išk
11 | Aurelija Genelytė, Liaudiški augalų pavadinimai, siejami su augalo gydomosiomis savybėmis
25 | Jurgita Kerevičienė, External possession in Lithuanian
35 | Jūratė Pajėdienė, Dabartinės lietuvių kalbos prijungiamieji laiko sakiniai
55| Jurgis Pakerys, Dėl lietuvių kalbos priesaginių denominatyvinių veiksmažodžių semantikos
79 | Ineta Savickienė, Asta Kazlauskienė, Laura Kamandulytė, Naujas požiūris į lietuvių kalbos daiktavardžio linksniavimo tipus pagal natūraliosios morfologijos teoriją
99 | Loreta Semėnienė, Die prädikative Verwendung von Substantiven im Litauischen: Nominativ vs. Instrumental
127| Bohumil Vykypěl,  Zur Prosodie in der Typologie

Pastabos
 
135 | Vytautas Vitkauskas, Mažmožiai 2–3
136 | Vytautas Ambrazas, Ar gali ką nors reikšti tuščia vieta?

Recenzijos
 
139 | Janina Švambarytė, Giedrė Čepaitienė, Zanavykų šnektos žodynas I (A–K) (Vytautas Vitkauskas)
143| Ineta Savickienė, The Acquisition of Lithuanian Noun Morphology (Paweł Wójcik)
149 | Santraukos
155 | Rodyklės (J. Pajėdienė)