6-ojo nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ laureatų apdovanojimai ir seminaras „Lietuviškas žodis tradicinėje ir skaitmeninėje leksikografijoje: nuo Kazimiero Būgos iki „E. kalbos“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų kovo 18 d. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje Kėdainiuose buvo apdovanoti 6-ojo nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ laureatai ir vyko seminaras „Lietuviškas žodis tradicinėje ir skaitmeninėje leksikografijoje: nuo Kazimiero Būgos iki „E. kalbos“.

Renginio pradžioje buvo apdovanoti 6-ojo nacionalinio konkurso „Mano žodynas“, skirto Kazimiero Būgos pirmojo Lietuvių kalbos žodyno sąsiuvinio 100-mečiui paminėti, laureatai. Iš skirtingų Lietuvos vietovių atvykę mokiniai ir suaugusieji buvo apdovanoti Lietuvių kalbos instituto ir rėmėjų prizais. Iš viso apdovanoti 25 nugalėtojai mokiniai ir 6 suaugusieji, dovanos ir padėkos įteiktos 11 mokytojų.

Po apdovanojimų vyko tiek plačiajai visuomenei, tiek specialistams skirtas seminaras „Lietuviškas žodis tradicinėje ir skaitmeninėje leksikografijoje: nuo Kazimiero Būgos iki „E. kalbos“. Jame pranešimus skaitė Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslininkės. Dr. Jolita Urbanavičienė susirinkusiesiems papasakojo apie Lietuvių kalbos žodyno kartotekas, dr. Rasuolė Vladarskienė supažindino su iš Kėdainių krašto kilusiu kalbininku Kaziu Ulvydu, kuris buvo plačių interesų mokslininkas ir puikus lituanistinės veiklos organizatorius, dr. Aurelija Gritėnienė aptarė Kėdainių krašto žodžius, randamus Lietuvių kalbos žodyne, dr. Anželika Gaidienė pristatė Lietuvių kalbos išteklių informacinę sistemą „E. kalba“, dr. Danutė Liutkevičienė papasakojo, kokios informacijos galima ieškoti „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“, o dr. Agnė Aleksaitė aptarė Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną.

Po renginio vyko pažintinė ekskursija po Kėdainių senamiestį. Renginio dalyviai turėjo progą aplankyti žymiuosius miesto objektus: kunigaikščių Radvilų mauzoliejų Evangelikų reformatų bažnyčioje, Tradicinių amatų centrą, Šv. Juozapo bažnyčią, Kėdainių Šviesiąją gimnaziją, senąją sinagogą, miesto aikštę.

Nuoširdžiai dėkojame konkurso dalyviams ir mokinius konsultavusiems mokytojams. Taip pat dėkojame konkurso informaciniam partneriui – Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, konkurso partneriams ir rėmėjams – Lietuvių literatūros ir tautosakos institutui, Valstybinės lietuvių kalbos komisijai, renginio partneriams ir rėmėjams – Kėdainių rajono savivaldybei ir Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešajai bibliotekai.

Iki kitų susitikimų!

Dalijamės renginio akimirkomis. Karinos Kropaitės ir Irinos Eid nuotr.