5-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute vyko 5-oji tarptautinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“. Ją organizavo Terminologijos centras.

Per dvi dienas gyvai ar nuotoliniu perskaityti iš viso 40 pranešimų. Pranešėjai – daugiausia Europos šalių universitetų, institutų ar kitokių institucijų atstovai. Konferencijoje pranešimus skaitė mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Ukrainos, Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Suomijos, Vengrijos, Gruzijos, Moldovos, Belgijos, Vengrijos, Rumunijos, Austrijos, Ispanijos, Islandijos, Kanados, Brazilijos, Kolumbijos ir kt.

Pranešimą konferencijoje skaitė kviestinė viešnia, pasaulinio garso mokslininkė Marie-Claude L’Homme. Ji kvestionavo tradicinį metodą, terminologų taikomą daugiareikšmių žodžių reikšmėms bei jų skirtumams atskleisti, ir siūlė taikyti freimų semantika grindžiamą metodą. Pasak viešnios, jis  padėtų įveikti tradicinio metodo taikymo lemiamus trūkumus.

Kita kviestinė pranešėja – Ispanijoje veikiančiam Granados universitetui atstovaujanti Pilar León Araúz. Spausdintuose darbuose ji išsamiai nagrinėja terminologinio variantiškumo reiškinį, taigi su terminų ir sąvokų variantiškumu susijusias problemas pasirinko svarstyti ir Vilniuje vykusioje konferencijoje.

Dar viena kviestinė šios konferencijos pranešėja – Italijoje veikiančio Švenčiausiosios Širdies katalikiškojo universiteto mokslininkė Maria Teresa Zanola. Ji dėmesį sutelkė į terminijos kaip žinių sklaidos, efektyvios komunikacijos priemonės vaidmenį, taip pat pabrėžė kultūrinius terminijos aspektus – ji saugo kultūrinę ir kalbinę įvairovę.

Svečiuodamiesi Lietuvoje konferencijos dalyviai apsilankė Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir dalyvavo ekskursijoje apie tarpukario Kauno architektūrą.

Konferenciją rėmė Lietuvos mokslo taryba, prisidėjo Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūra „Go Vilnius“.

Iki kitų susitikimų!

Dalijamės renginio akimirkomis.