24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija

2017/09/29 00:00 - 00:00

Š. m.  rugsėjo 29 dieną Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra kviečia į  24-ąją tarptautinę Jono Jablonskio konferenciją „Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, kuri vyks Lietuvių kalbos institute.

Konferencijos tikslas – aptarti kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje kylančias problemas, su kuriomis susiduriama plėtojant skaitmeninius išteklius ir kuriant bendrąją skaitmeninę rinką. Konferencijos akiratyje – semantinis skaitmeninių išteklių lygmuo (žodžių tinklų kūrimas), taip pat garsinio pavidalo suteikimas skaitmeniniams ištekliams, naujų galimybių kūrimas skleidžiant skaitmeninius išteklius įvairiakalbėse bendruomenėse ir kt.

Siūlome tokias konferencijos potemes:
I. Skaitmeniniai kalbos ištekliai ir technologijos.
II. Semantinis skaitmeninių kalbos išteklių lygmuo.
III. Skaitmeninių technologijų taikymas ugdymo procese ir iššūkiai kalbai.

Dalyvio anketą prašome atsiųsti iki 2017 m. birželio 9 d.
Apie priimtus pranešimus bus pranešta iki 2017 m. birželio 30 d.
Pranešimų tezes prašome atsiųsti iki 2017 m. rugsėjo 6 d. el. p. adresu:

Pranešimų trukmė – iki 20 min.
Tezes prieš konferenciją numatoma skelbti internete.
Dalyvio mokestis – 25 Eur.
Konferencijos kalba: lietuvių, anglų.

(english version)

Mokslinis komitetas:
prof. dr. Valentina Dagienė (Vilniaus universitetas)
dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)
prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)
prof. dr. Jolanta Zabarskaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Organizacinis komitetas:
Agnė Aleksaitė (Lietuvių kalbos institutas)
dr. Jurgita Jaroslavienė (Lietuvių kalbos institutas)
dr. Gintarė Judžentytė (Vilniaus universitetas)
dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas, koordinatorė)