Dr. Jolita Urbanavičienė stažavosi LU Latvių kalbos institute

This page is only available in Lithuanian.

Šių metų rugsėjo 7–9 dienomis Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Jolita Urbanavičienė vyko į komandiruotę Rygoje, į LU Latvių kalbos institutą (LU Latviešu valodas institūts LU LaVI).

Mokslininkė susitiko su Latvių kalbos gramatikos skyriaus mokslo darbuotojomis – fonetikos ir eksperimentinių garsų tyrimų specialistėmis dr. Inese Indričāne bei doktorante Jana Taperte. Buvo išgvildenta dabartinių baltų kalbų sonantų perceptyvinių tyrimų metodika, aptartos lyginamųjų lietuvių ir latvių kalbų sonantų akustinių tyrimų gairės, numatytos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Ši išvyka yra dalis Lietuvių kalbos institute vykdomo projekto Dabartinių baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: lyginamasis sonantų akustinis ir perceptyvinis tyrimas, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba.