Dr. Janinai Švambarytei-Valužienei įteikta Joniškio krašto Mato Slančiausko premija

Padėkos kalba. Dr. Janina Švambarytė-Valužienė

2017 m. gruodžio 16 d. Joniškio Baltojoje sinagogoje Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyresniajai mokslo darbuotojai dr. Janinai Švambarytei-Valužienei buvo įteikta Joniškio krašto knygnešio, tautosakos rinkėjo Mato Slančiausko premija.

Premija įsteigta Joniškio r. savivaldybės. Premijos tikslas – pagerbti įžymaus kraštiečio tautosakininko Mato Slančiausko atminimą. 

2016 metais J. Švambarytė-Valužienė išleido žodyną „Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika“. Žodyne aktualizuojami Joniškio krašto tautosakos, etnografijos ir kalbos duomenys, užfiksuoti XIX amžiaus pabaigoje.

Šis unikalus tarminės leksikos žodynas – vertingas šaltinis tarmių istorijos ir sąveikos tyrėjams. Jame iškeliama įdomių etnografinių ir istorinių realijų, skatinančių plėtoti tarpdalykinius Joniškio regiono žodinio paveldo tyrimus. J. Švambarytės-Valužienės sudarytas žodynas yra pirmasis Lietuvoje žodynas, parengtas pagal tautosakos rinkėjų surinktą medžiagą. Ne vienu požiūriu laikytinas pirmuoju ir unikaliu, šis žodynas, garsinantis Joniškio kraštą ir jo žodinį paveldą, turėtų sulaukti tinkamo dėmesio ir įvertinimo.

J. Švambarytės-Valužienės iniciatyva yra parengtas ir 2001 metais išleistas tarmių mokomasis leidinys „Joniškio šnektų pratimai ir tekstai. Taip pat nemažai parengta mokslo populiarinimo straipsnių, skirtų Matui Slančiauskui pagerbti ir Joniškio krašto kalbai puoselėti. Ne kartą J. Švambarytė-Valužienė skaitė paskaitas ir pranešimus joniškiečių renginiuose.

Kandidatę į premiją pasiūlė Lietuvių kalbos draugija ir Joniškiečių draugija „Sidabra“. Premiją laureatei teikė Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Aivaras Rudnickas kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąja specialiste Erika Šivickaite. J. Švambarytę-Valužienę sveikino LR Seimo nariai Arūnas Gumuliauskas, Stasys Tumėnas.

Seimo narys Stasys Tumėnas teigė:

„Janina yra ir visos Lietuvos vaikas – ji yra Zanavykų žodyno bendraautorė, 2017 m. Jonavoje ji yra paskelbta Lietuvos metų Janina, kur nurungė NBA krepšininką Joną Valančiūną, trenerį Joną Kazlauską ir dešimtis kitų garsių Jonų. Bet pastaraisiais metais Janina ypač daug nuveikusi Joniškiui, nes savo publikacijose pristato krašto leksiką, tautosaką, yra išleidusi Joniškio krašto šnektų tekstus. Premija Janinai paskirta už keletą metų kartu su kolegomis rengtą knygą – „Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika: žodynas.“

J. Švambarytę-Valužienę taip pat sveikino draugai ir bendraminčiai. Premijos laureatė J. Švambarytė-Valužienė padovanojo renginio globėjui, savivaldybės administracijos direktoriui A. Rudnickui žodyną „Mato Slančiausko ir jo pagalbininkų pasakojamosios tautosakos rinkinių leksika“.

Sveikina Joniškio krašto muziejaus direktorė Rasa Ališauskienė

Sveikina Joniškio rajono savivaldybės atstovai

Sveikina draugai: Rita Urnėžiūtė, Lina-Kazlauskaitė ir kt.