Dr. Inga Strungytė-Liugienė nuotoliniu būdu skaitė pranešimą 8-ojoje tarptautinėje Betlehemo konferencijoje „Moravian History and Music“

Šių metų rugpjūčio 17–19 d. Betleheme (JAV, Pensilvanijos valstija) vyko 8-oji tarptautinė Betlehemo konferencija „Moravian History and Musicׅ“, skirta XV–XXI a. Moravijos judėjimo (Moravian Brethren arba Unitas Fratrum) istorijai ir muzikai Europoje, Amerikoje, Azijoje, Afrikoje ir Australijoje.

Raštijos paveldo tyrimų centro mokslo darbuotoja dr. Inga Strungytė-Liugienė konferencijoje nuotoliniu būdu skaitė pranešimą „But the good that has been done will be more fully known in Eternity alone”: Moravian Wilhelm Andreas Rhenius and his social activities in Klaipėda, East Prussia“. Pranešime mokslininkė kalbėjo apie Moravijos bažnyčios sekėjo, Bachmano dvaro inspektoriaus Wilhelmo Andrėjaus Rheniaus visuomeninę veiklą XIX a. 2–3-iojo deš. Klaipėdoje, jo ryšius su tarptautinėmis, tarpkonfesinėmis ir filantropinėmis Londono ir Berlyno organizacijomis. Buvo aptartas ir V. A. Rheniaus dalyvavimas religiniame Prabudimo judėjime (Awakening movement), užsiminta apie jo vaidmenį platinant religines knygas lietuvių kalba, skirtas žemesnio socialinio sluoksnio žmonėms šviesti.

Daugiau informacijos rasite čia.