Dr. Birutė Triškaitė skaitė paskaitą „Prūsijos Lietuvos leksikografija: XVII–XVIII amžiaus dvikalbiai žodynai“

Šių metų gruodžio 5 d. Lietuvių kalbos institute lankėsi Vilniaus universiteto studentės su dėstytoja doc. dr. Birutė Kabašinskaite. Raštijos paveldo tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Birutė Triškaitė viešnioms skaitė paskaitą „Prūsijos Lietuvos leksikografija: XVII–XVIII amžiaus dvikalbiai žodynai“, kurioje papasakojo apie rankraštinius ir spausdintinius Prūsijos Lietuvos žodynus.

Taip pat studentės apsilankė Lietuvių kalbos instituto muziejuje „Lituanistikos židinys“.

Dalijamės susitikimo akimirkomis.