Dr. Astos Leskauskaitės leidinys „Lenkijos lietuvių šnektų tekstai“

Leidinyje Lenkijos lietuvių šnektų tekstai (su elektronine laikmena) pristatomos šiaurės rytinio Lenkijos pakraščio lietuvių šnektos, dažniausiai vadinamos tiesiog Vižainio, Eglinės, Seinų ir Punsko šnektomis. Jau šimtmetį nuo pagrindinio lietuvių kalbos ploto jas skiria Lietuvos ir Lenkijos valstybių siena.
Šiame leidinyje glaustai aptariama lietuvių gyvenamo šiaurės rytinio Lenkijos pakraščio istorija, ankstesni lingvistiniai tyrimai, šnektų plotas ir jo kaita, ryškesnės ir retesnės tarminės ypatybės, akcentuojami kai kurie sociolingvistiniai aspektai. Pateikiama tarminių pasakojimų, išsamia fonetine transkripcija užrašytų iš vietinių gyventojų XX a. antrojoje pusėje ir XXI a. pradžioje. Pasakojimuose atsispindi įvairūs krašto istorijos lūžiai, vietinių lietuvių pasaulėvaizdis, patirtys ir išgyvenimai, bendruomeniniai ir šeiminiai santykiai, tikėjimai, tradicijos ir kt.
Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne. Daugiau informacijos el. p. .