Dr. Alvydas Umbrasas skaitė pranešimą Vengrijos reformatų bažnyčios Karolio Gasparo universiteto surengtame tarptautiniame seminare „Teisinės-administracinės kalbos būklė ir atnaujinimas Europos valstybėse“

Šių metų gegužės 29 d. vyko Vengrijos reformatų bažnyčios Karolio Gasparo universiteto Viešosios teisės tyrimų centro organizuotas nuotolinis tarptautinis seminaras „Teisinės-administracinės kalbos būklė ir atnaujinimas Europos valstybėse“ („The Status and Renewal of Legal-Administrative Language in the European States“).

Terminologijos centro vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Alvydas Umbrasas jame perskaitė pranešimą „Teisės terminijos tvarkyba Lietuvoje“ („Management of Legal Terminology in Lithuania“). Pranešime buvo apžvelgta lietuviškos teisės terminijos tvarkybos istorija ir parodyta dabartinės teisės aktų terminų tvarkybos praktika, grindžiama Lietuvos Respublikos terminų banko įstatymu. Seminare, kuriame nagrinėtos teisės terminijos problemos ir pasidalyta skirtingų šalių teisės terminų tvarkybos patirtimi, dar dalyvavo pranešėjai iš Brazilijos, Čekijos, Sakartvelo, Turkijos, Ukrainos, Vengrijos.

Dalijamės renginio akimirkomis.