LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO ĮSTATAI

2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANAS

2019–2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2018–2020 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2017–2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2016–2018 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 

LKI 2020 METŲ MOKSLINĖS VEIKLOS PLANAS

ILGALAIKĖS INSTITUCINĖS MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2017–2021 METŲ PROGRAMOS
Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių ir kitų baltų kalbų vardyno bei etimologijos tyrimai, vadovas dr. Laimutis Bilkis
Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida, vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė
Sociolingvistiniai duomenynai, tyrimai ir populiarioji sklaida, vadovė dr. Loreta Vaicekauskienė
XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai, vadovė dr. Danguolė Mikulėnienė

Konkursų eiti LKI mokslo darbuotojų pareigas organizavimo ir mokslo darbuotojų atestavimo nuostatai

Lietuvių kalbos instituto mokslo darbuotojų darbo planavimo, atsiskaitymo už darbą ir vertinimo tvarkos aprašas

Lietuvių kalbos instituto asmens duomenų tvarkymo taisyklės


LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO MOKSLO TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

Lietuvių kalbos instituto Mokslo Tarybos rinkimų reglamentas

 


Lietuvių kalbos instituto leidinių tvirtinimo tvarka
Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų leidybos nuostatai
Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalų vyriausiųjų redaktorių skyrimo, redaktorių kolegijų sudarymo ir jų kaitos tvarkos aprašas

FINANSINĖS ATASKAITOS

2019 m.

2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019-03-31)

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019-06-30)

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2019-09-30)

2018 m.

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2018-03-31)

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2018-06-30)

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2018-09-30)

2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m.

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017-03-31)

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017-06-30)

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (2017-08-31)

2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys

2016 m.

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys   (2016.03.31)

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys   (2016.06.30)

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys    (2016.09.30)

2016 m. metinė finansinė ataskaita (2017-12-31)

BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS

2019 m.

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019-03-31)

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019-06-30)

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2019-09-30)

2018 m.

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2018-03-31)

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2018-06-30)

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (2018-09-30)

2018 m. metinis biudžeto vykdymo suvestinis ataskaitų rinkinys.

2017 m.

2017 m. metinis biudžeto vykdymo suvestinis ataskaitų rinkinys

2016 m.

2016 m. metinis biudžeto vykdymo suvestinis ataskaitų rinkinys