Doc. habil. dr. Iljos Lemeškino monografija „Pranciškaus Skorinos portretas“

2020 m. rusų kalba buvo išleista semiologinė Iljos Lemeškino monografija Pranciškaus Skorinos portretas (tarptautiniu mastu pripažinta serija Travaux du Cercle linguistique de Prague). Knyga sukėlė didelį susidomėjimą, dėl to jau 2021 m. išėjo antras, pataisytas ir papildytas, leidimas. Dabar į skaitytoją knyga (Baltarusijoje A. Lukašenkos režimo neseniai uždrausta) prabyla ir lietuviškai. Jos autorius nustato P. Skorinos gimimo metus (1470), žvelgia į LDK spausdintinės knygos ištakas Prahoje, aptaria pirmojo čekų ir lietuvių spausdintinio portreto specifiką, identifikuoja musca depicta – subtilią raiškos priemonę – iš kategorijos trompe-l’œil (pranc. akių apgaulė), kuri Lietuvos Renesanso mene 1517 m. buvo panaudota pirmą kartą. Atskirai nagrinėjamas A. Diūrerio 1514 m. graviūros poveikis pirmajam renesansiniam Lietuvos portretui, atskleidžiamos jo spausdinimo priežastys ir aplinkybės. Leidinį gausiai puošia renesansinių meistrų ir šiuolaikinių menininkų (pvz., Jiřío Altmanno iš Prahos ir Ilyos Kabakovo iš Niujorko) kūriniai. Siekiant įprasminti išskirtinę P. Skorinos kaip leidėjo veiklą, knygoje novatoriškai įgyvendintas (zoo)kinografijos, kuri, kaip ir šiuolaikinė animacija, kuria optinę judėjimo iliuziją popieriuje, principas. Leidinys skirtas filologams, knygotyrininkams, menotyrininkams, kultūros istorikams, visiems, kurie domisi funkciniu struktūralizmu, knygos (spaudos, LDK) istorija ir Renesanso menu.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygyne. Daugiau informacijos el. p. .