Doc. dr. Rasuolė Vladarskienė vedė nuotolinį seminarą „Atnaujintos lietuvių kalbos rašybos taisyklės ir administracinės kalbos aktualijos“

Šių metų sausio 25 d. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Rasuolė Vladarskienė Europos Sąjungos institucijų vertėjams ir redaktoriams vedė nuotolinį seminarą „Atnaujintos lietuvių kalbos rašybos taisyklės ir administracinės kalbos aktualijos“. Mokslininkė aptarė rašybos taisyklių naujoves, išsamiau panagrinėjo probleminius geografinių ir astronominių objektų, institucijų pavadinimų, santrumpų, grafinių ženklų rašybos atvejus, atsakė į seminaro dalyvių klausimus. Aktyviausiai diskutuota dėl santrumpų darybos ir rašybos. Seminare dalyvavo Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Parlamento, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Leidinių biuro, Regionų komiteto bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojai.