Doc. dr. Rasuolė Vladarskienė dalyvavo tarptautiniame seminare „ES dokumentų kalba („eurolektas“) ir administracinė lietuvių kalba“

Šių metų spalio 12 d. Vilniaus universitete gyvai ir nuotoliniu būdu vyko tarptautinis seminaras „ES dokumentų kalba (eurolektas) ir administracinė lietuvių kalba“. Jame dalyvavo Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Rasuolė Vladarskienė, kuri perskaitė pranešimą „Daiktavardinės raiškos ypatumai administracinėje lietuvių kalboje“. Jame mokslininkė aptarė daiktavardžių vartojimo specifiką administracinėje kalboje, atsižvelgdama į tai, kad statistinių tyrimų duomenimis iš visų funkcinių stilių daiktavardis dažniausiai vartojamas būtent administraciniame stiliuje. Pranešime daugiau dėmesio skirta ES dokumentų vertėjams aktualiems dalykams: daiktavardinės ir veiksmažodinės raiškos santykiui, veiksmažodiniams daiktavardžiams, o ypač priesagos -imas (-ymas) vedinių daugiareikšmiškumui ir nuo jo priklausantiems normos klausimams.

Seminaro dalyviai aktyviai diskutavo apie eurolektą, buvo išsamiai supažindinta su lenkų kalbos eurolekto ypatybėmis, keliamas klausimas, ar yra lietuvių kalbos eurolektas. Per diskusijas išryškėjo skirtingas vertėjų požiūris į originalo ir vertimo kalbų santykį, tačiau apibendrinant seminarą buvo dar kartą pabrėžta Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato atstovo Ingemaro Strandviko mintis, kad ES dokumentai turėtų būti išversti taip, kad jie būtų suprantami kiekvienam piliečiui.

Seminarą organizavo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra kartu su Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniu direktoratu.