Diskusijų seminaras „Kiek svarbus bendrinės tarties ir kirčiavimo ugdymas mokykloje?“

2020 m. sausio 22 d. Lietuvių kalbos institute vyko diskusijų seminaras „Kiek svarbus bendrinės tarties ir kirčiavimo ugdymas mokykloje?“.

Diskusiją pradėjo Elona Bagdanavičienė ir dr. Rita Miliūnaitė. Pranešimą tema „Bendrinė tartis – iš praeities į dabartį“ skaitė ir bendrinės tarties kaitą aptarė dr. Aldonas Pupkis. Renginyje diskutuota tema „Tarties ir kirčiavimo mokymo mokykloje problemos ir jų sprendimo būdai“. Žymūs Lietuvos kalbininkai, kalbos mokymo metodikos specialistai ir mokytojai praktikai aptarė bendrinės lietuvių kalbos tarties ir kirčiavimo problemas bei jų sprendimo būdus mokykloje.

Diskusijose dalyvavo doc. dr. Zita Nauckūnaitė, Dangira Nefienė, prof. dr. Vidas Kavaliauskas, prof. dr. Regina Rinkauskienė, Irena Baltakienė ir kiti.

Renginį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Valstybine lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutu.