Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas

Lietuvių kalbos institutas pristato ką tik pasirodžiusią knygą „Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas“. Šioje studijoje skaitytojams pateikiamas naujas Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro atliktas tyrimas, kurio tikslas – kiekybiškai patikrinti tradicinių lietuvių kalbos tarmių klasifikaciją.

Tyrimo metu didžiausias dėmesys skiriamas aukštaičių ir žemaičių patarmių dialektometriniams pjūviams, taip pat tyrinėjamos senosios tarmių klasifikacijos. Leidinyje aptariami tyrimo rezultatai ne tik padės nuodugniau išsiaiškinti tradicinių lietuvių (pa)tarmių kaitą, išskirti būdinguosius fonetinius ir fonologinius tarmiškumo elementus, bet ir nuties kelią dabartiniams bei būsimiems kalbos variantiškumo tyrimams Lietuvoje.

Knygą parengė Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Rima Bakšienė, Laura Geržotaitė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Asta Leskauskaitė, Violeta Meiliūnaitė ir Simona Vyniautaitė.

Šį leidinį kviečiame įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje. Daugiau informacijos el. p. .