Showing 1-12 of 65 results

Išleista dr. Vilijos Sakalauskienės mokslo studija

2022-03-16

This page is only available in Lithuanian. Mokslo studijoje, remiantis tarminių žodynų pavyzdžiais, analizuojamas žmogaus vaizdinys, susiformavęs lietuvių tarmėse, kurių duomenys užfiksuoti leksikografiniuose šaltiniuose. Lietuvių etnolingvistikoje iki šiol nebuvo taip …