Birželio 16 dieną vyks Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Ramunės Vaskelaitės nuotolinė paskaita „Santrumpos: rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai“

Birželio 16 dieną nuo 14 valandos vyks nuotolinė paskaita „Santrumpos: rašymo, kaitymo ir vertimo aspektai“. Ją skaitys Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Ramunė Vaskelaitė.

„Nors kalbos praktikos leidiniuose santrumpos paprastai aptariamos kaip rašybos lygmens dalykas, šiandien, jų vartojant ypač daug ir neįprastų, formuluojamosios santrumpų rašymo taisyklės ima atrodyti nebepakankamos, o be to, išsiplėtusi vartosena ima kelti ne tik rašymo klausimų“, – teigia paskaitos autorė.

Nagrinėjamos problemos aktualios tekstų rengėjams, vertėjams, redaktoriams. Paskaitoje į dabartiniu metu vartojamas santrumpas bus pažvelgta tiek rašybos, tiek kaitymo, tiek vertimo aspektu. Išryškės ir klasifikavimo, santykio su pavadinimu aspektai.

Būtina dalyvių registracija https://forms.gle/JQDo1ETrCfje1AeJA

Zoom nuoroda bus atsiųsta užsiregistravusiems dalyviams.

Taip pat paskaita bus transliuojama gyvai internetu Lietuvių kalbos instituto YouTube paskyroje.