APIE ŽURNALĄ

Bendrinė kalbaStandard Language (ISSN 2351-7204)

Žurnalas Bendrinė kalba leidžiamas nuo 1961 m. (iki 2014 m. vadinosi Kalbos kultūra). Elektroninė žurnalo versija pradėta leisti nuo 2014 m. Iki 2018 m. pabaigos žurnale Bendrinė kalba daugiausia straipsniai buvo spausdinami lietuvių kalba. Pagrindinė žurnalo kryptis buvo lietuvių bendrinės kalbos teorijos plėtojimas, ja pagrįstų bendrinės kalbos sistemos bei vartosenos problemų, kalbos normų raidos, kalbų politikos ir kalbinių nuostatų nagrinėjimas. Visi žurnalo numeriai prieinami adresu www.bendrinekalba.lt.

Nuo 2019 m. Bendrinė kalba – tarptautinio statuso siekiantis elektroninis recenzuojamas mokslo darbų žurnalas, kurio tematika – lietuvių ir kitų kalbų variantiškumas, kalbos politikos, teorijos, vartosenos, tvarkybos ir kiti su (bendrine) kalba ir jos tarmėmis susiję aspektai. Taip pat svarbūs kalbos norminimo klausimai. Daug dėmesio skiriama tarpdalykiškumui: autoriai kviečiami spausdinti publikacijas, atskleidžiančias bendrinės kalbos (taip pat jos variantų, paribių) ir komunikacijos, informacinių technologijų, vertimų, edukologijos, filosofijos, muzikologijos, istorijos ir kitų artimų dalykų tyrimų sąsajas, galimybes ir sprendimus. Pasirinkta žurnalo tematika ir tarpdalykiškumas stiprina tarptautinį įvairių šalių ir kalbų mokslininkų bendradarbiavimą, leidžia skleistis inovatyvioms idėjoms, spartina keitimąsi aktualia informacija, tyrimais ir patirtimi.

Prieiga prie žurnalo turinio yra atvira, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu, skaitytojams suteikiama teisė neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį. Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar skelbimo mokesčiai.

MOKSLO ŽURNALO REDAKCIJA

Rasuolė Vladarskienė (vyriausioji redaktorė)
Lietuvių kalbos institutas, Lietuva

Jurgita Jaroslavienė (vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja)
Lietuvių kalbos institutas, Lietuva

Ramunė Vaskelaitė (sekretorė)
Lietuvių kalbos institutas, Lietuva

REDAKTORIŲ KOLEGIJOS NARIAI

František Čermak, Karolio universitetas, Čekija
Albinas Drukteinis, Klaipėdos universitetas, Lietuva
Ina Druviete, Latvijos universitetas, Latvija
Frans Hinskens, Meertenso institutas, Nyderlandai
Inese Indričāne, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija
Vanda Kazanskienė, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Rusija
Birutė Klaas-Lang, Tartu universitetas, Estija
Ari Páll Kristinsson, Islandų kalbos mokslo Árni Magnússon institutas, Islandija
Aranka Laczházi, Budapešto Lorando Etvešo universitetas, Vengrija
Aurelija Leonavičienė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
Rita Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
Erika Rimkutė, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva
Roman Roszko, Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Lenkija
Gerhard Stickel, Vokiečių kalbos institutas, Vokietija
Alvydas Umbrasas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
Loreta Vaičiulytė Semėnienė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva
Vilma Zubaitienė, Vilniaus universitetas, Lietuva

RECENZAVIMAS IR PUBLIKAVIMO DAŽNUMAS

Žurnalui Bendrinė kalba įteikti straipsniai anonimiškai vertinami ne mažiau kaip dviejų recenzentų, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai. Recenzavimas paprastai trunka apie mėnesį. Rengdamas galutinį straipsnio variantą autorius privalo atsižvelgti į recenzentų pastabas.
Žurnalas leidžiama tik elektroniniu formatu. Per metus išeina vienas jo tomas.

KONTAKTAI

Pašto adresas:
Lietuvių kalbos institutas
P. Vileišio g. 5
LT-10308 Vilnius
Lietuva

Vyriausioji redaktorė Rasuolė Vladarskienė, el. paštas:
Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja Jurgita Jaroslavienė, el. paštas:
Sekretorė Ramunė Vaskelaitė, el. paštas: