Vyniautaite

Simona Vyniautaitė

Junior researcher

Gimė 1990 03 02 Skuodo r. Pašilės k. 2009 m. baigė Ylakių gimnaziją. 2015 m. Šiaulių universitete įgijo filologijos magistro laipsnį. Nuo 2015 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre. 2016 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.

Scientific research areas: geolingvistika, dialektologija, sociolingvistika.

Vyniautaitė S. 2016: Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos. Acta Linguistica Lithuanica 75, 176–204. ISSN 1648-4444.

  1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamamas projektas „Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis“, 2014 04 11–2016 12 31, vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė.
  2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas „Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai“, 2014–2016 m., vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.

Other Members