demo_image

Sandra Paškevičiūtė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-6403-7839

Lietuvių kalbos instituto doktorantė (vadovas doc. dr. Andrius Utka)

Mokslinių interesų kryptys: tekstynų lingvistika, diskurso analizė, sakytinė kalba.

Konferencijos

Paškevičiūtė Sandra 2021: Discourse Markers in Spoken Lithuanian / Diskurso žymikliai sakytinėje lietuvių kalboje. – Darnioji daugiakalbystė 2021: nuotolinė tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. birželio 4–5 d.

Paškevičiūtė Sandra 2019: Collocations in Popular Scientific and Academic Discourse / Kolokacijos mokslo populiarinimo ir akademiniame diskurse. – Darnioji daugiakalbystė 2019: tarptautinė mokslinė konferencija, 2019 m. gegužės 24–25 d., Vytauto Didžiojo universitetas.

Other Members