Dalia Pakalniškienė

prof. dr. Dalia Pakalniškienė

Senior researcher

Dalia Pakalniškienė, Doctor of Humanities, a Professor at the Department of Baltic Philology at Klaipeda University, has been working at the Research Center of the Baltic Languages and Onomastics since 1 February 2018.

Research interests: history of the Lithuanian language, Baltic languages, Geolinguistics.

Publications

  1. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Geolinguistic and Sociolinguistic Situation of Northern Samogitians of Kretinga: Dialectal Area, Use of the Dialect, Linguistic Attitudes. – Acta Linguistica Lithuanica 79. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 37–52. ISSN 1648-4444 (0,9 aut. l., 34000 ž./2 = 0,45 aut. l.)

  2. Dalia Pakalniškienė. Intarpiniai ir sta kamieno denominatyvai senojoje lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija. – Res humanitariae XXIV. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Spausdinama. ISSN 1822-7708 (2,4 aut. l.)

  3. Dalia Pakalniškienė. Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai [recenzija]. – Acta Linguistica Lithuanica 78. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 259–263. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-78/.  ISSN 1648-4444 (0,3 aut. l.)

Other Members