Strockis

Mindaugas Strockis

Researcher

This page is only available in Lithuanian.

Gimė Vilniuje. 1992 m. baigė klasikinės filologijos ir lietuvių filologijos studijas Vilniaus universitete. 1992 m. pradėjo dirbti Lietuvos mokslų akademijos Užsienio ryšių skyriuje vyr. inspektoriumi. Nuo 1993 m. iki dabar dirba Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, dėsto lotynų kalbos, graikų kalbos ir autorių, lotynų kalbos istorinės gramatikos, graikų kalbos istorinės gramatikos, antikinės eilėdaros kursus.

2007 m. apgynė humanitarinių mokslų disertaciją Klasikinių kalbų kirčio žymėjimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui, kuri Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos konkurse buvo pripažinta geriausia 2007 m. Lietuvoje apginta humanitarinių mokslų disertacija.

Nuo 2008 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. dirbo VU Filologijos fakulteto Skaitmeninės filologijos centro vedėju. 2020 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos institute.

Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvių kalbos istorija, leksikografijos duomenų bazės, klasikinių kalbų ir lietuvių kalbos prozodija, antikinė eilėdara.

 1. Strockis Mindaugas 2020: Lotynų–lietuvių kalbų žodynėlis Sapūno ir Šulco lietuvių kalbos gramatikoje. – Bendrinė kalba DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2065/2166.
 2. Strockis Mindaugas 2019: Tvirtapradžiai a, e Kuršaičio žodynuose. – Baltistica LIV(1), 83–104.
 3. Strockis Mindaugas 2016: Kirčio žymėjimas F. Kuršaičio vokiečių–lietuvių ir lietuvių–vokiečių kalbų žodynuose. – Baltistica LI(2), 271–282.
 4. Strockis Mindaugas 2015: Sirvydas and Elger: the Founding Fathers of Latin Lexicography in the Baltics.Letonica: Humanitāro zinātņu žurnāls, Rīga: Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūts, 69–78.
 5. Strockis Mindaugas 2014: The Dating of the So-Called Henninian Accentuation Revised. – Classical Heritage from the Epigraphic to the Digital, Zagreb, 241–248.
 6. Strockis Mindaugas 2011: A new interpretation of the syllable tones in Doric Greek. – Baltistica VII priedas, 243–253.
 7. Strockis Mindaugas 2008: Antikos filologų liudijimai apie priegaides lotynų kalboje. – Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „Naujosios eros“ slenkstį: mokslinių straipsnių rinkinys, sud. D. Alekna, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 189–201 (santrauka anglų k. p. 422–423).
 8. Palionis Jonas, Strockis Mindaugas 2005: Jono Rėzos 1625 m. Psalmyno kirčiavimas. – Baltistica XL(1), 31–44.
 9. Strockis Mindaugas 2004: Graikų ir lotynų kirčiavimo įtaka lietuvių kirčio žymėjimui. – Baltistica XXXIX(2), 289–307.
 1. Juchnevičienė Nijolė, Strockis Mindaugas 2015: Senosios graikų kalbos chrestomatija: mokymo priemonė, elektroninis leidinys (8 spaudos lankai), Vilnius. ISBN 978-609-459-482-3. Prieiga internete: http://www.flf.vu.lt/mokslas/elektroniniai-istekliai.
 2. Šedbaraitė Inga, Strockis Mindaugas 2009–2012: Senosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas: mokymo priemonė, elektroninis leidinys (5 spaudos lankų ekvivalentas), Vilnius. ISBN 978-9955-33-628-0. Prieiga internete: www.flf.vu.lt/zodynai.
 3. Kairienė Audronė, Strockis Mindaugas 2006: Graikų lyrikai: mokymo priemonė klasikinės filologijos specialybės studentams, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 214 p.
 1. Aristotelis. Politika, iš senosios graikų kalbos vertė M. Strockis, Vilnius: Margi raštai, 2009, 7–297 p.
 1. Aleknavičienė Ona, Grumadienė Laima, Gurskas Albertas, Skirmantas Petras, Strockis Mindaugas, Tumasonis Vladas 2005: Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai. 
 1. Pangonytė Aistė, Strockis Mindaugas 2011: In memoriam ir pro memoria. – Gimtoji kalba 11, 10–13.
 1. Strockis Mindaugas 2019: [Rec.] Rita Miliūnaitė. Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXX, 283–288.
 1. Thesaurus Latino–Lituanicus. Jungtinis lotynų–lietuvių kalbų žodynas nuo XVII iki XXI amžiaus. Projektą  pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą 2010–2011 metais finansavo Lietuvos mokslo taryba (projekto registracijos Nr. LIT-10065). Prieiga internete: http://www.thesaurus.flf.vu.lt (projekto vadovas).
 2. Lotynų ir graikų kūrinių vertimų į lietuvių kalbą duomenų bazė (LVMSF, C-12, 2008–2009 m.). Prieiga internete: www.indexlituanicus.flf.vu.lt (projekto vadovas).
 3. Elektroninis Senosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas (Nacionalinė lituanistikos programa, 2009 m.). Prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/arksi/struktura/kfk/el-istekliai (projekto vadovas).
 4. Elektroninis Naujosios graikų–lietuvių kalbų morfologinis žodynas (VU Filologijos fakulteto lėšomis). Prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/arksi/struktura/kfk/el-istekliai (projekto vadovas).
 5. Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė. Prieiga internete: http://www.prusistika.flf.vu.lt/paieska/paieska/ (projekto dalyvis).

Other Members