Kazarinova

dr. Ksenija Kazarinova

Junior researcher

This page is only available in Lithuanian.

Gimė 1988 m. Zagorske (Rusija), 2006–2010 m. studijavo Klaipėdos universitete, baigė rusų ir lietuvių filologijos studijas, 2012 m. gavo semiotikos magistro laipsnį Vilniaus universitete, 2020 m. Klaipėdos universitete apgynė disertaciją Puikybės semiotika (mokslinė vadovė – prof. Roma Bončkutė). Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos institute.

Papildomas išsilavinimas: teologijos studijos Maskvos šv. Tichono universitete (2014–2017 m.).

Mokslinių tyrimų sritys: LDK rankraštinis paveldas, LDK bažnytinė slavų raštija.

Straipsniai

Murašova Ksenija 2012: Puikybė Biblijoje. – Baltos lankos 36, 104–124. ISSN 1392-0189.

Murašova Ksenija 2013: Puikybė intersubjektiniuose santykiuose. – Res humanitariae 14, 70–87. ISSN 2538-922X.

Murašova Ksenija 2014: Juokas Fiodoro Dostojevskio kūryboje. – Inter-studia humanitas 16: Tarpdisciplininiai juoko kultūros tyrimai, 178–192.

Kazarinova Ksenija 2016: Kito įvaizdis Simono Daukanto „Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“. – Res humanitariae 19, 214–228. ISSN 1882-7708. Prieiga internete: https://e-journals.ku.lt/journal/RH/article/843/info.

Kazarinova Ksenija 2017: Nuopuolio gramatika. – Semiotika 13, 35–57. ISSN 2424-547X. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/Semiotika/article/view/16724.

Kazarinova Ksenija 2020: Puikybės formos Vaižganto „Pragiedruliuose“. – Colloquia 44, 129–146. ISSN 1822-3737. Prieiga internete: http://www.llti.lt/failai/129-146.pdf.

Other Members