RPTC_Aleknaviciene_nuotrauka-e1501625279231-162×200

dr. (HP) Ona Aleknavičienė

Chief researcher

Gimė 1957 m. spalio 14 d. Marijampolės r., Svetlicos k. 1975 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, humanitarinę klasę. 1975–1981 m. Vilniaus universitete, Filologijos fakultete, studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

1999 m. apgynė daktaro disertaciją Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniai (LKI, VDU); 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis: XVI ir XVIII amžius (VDU).

1981–1994 m. dirbo moksline redaktore „Mokslo“ leidykloje (dabar – Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras). Nuo 1994 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, 2001–2002 m. ėjo skyriaus vadovo pareigas. Nuo 2015 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre vyriausiąja mokslo darbuotoja.

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: raštijos paveldo istorija, lietuvių rašomosios kalbos istorija, knygos istorija, XVI–XVIII amžiaus Prūsijos Lietuvos kalbos, literatūros ir kultūros istorija.

Žurnalų Archivum Lithuanicum ir Knygotyra redaktorių kolegijos narė, mokslo draugijos Gesellschaft für Baltische Studien e.V (Vokietija) narė.

2003 m. skirta LR švietimo ir mokslo ministerijos I premija mokslo populiarinimo konkurse už leidinių, straipsnių ir renginių ciklą Lietuviškai Biblijai – 400 metų, 2002 m. skirta Pro Baltica forumo (Vokietija) II premija Jono Bretkūno tyrimų konkurse už studiją Jono Bretkūno Postilės (1591) perikopių redagavimo šaltiniai.

 1. Aleknavičienė Ona. Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys Litauische Sprichwörter und Rätsel: Monografija, kritinis leidimas su faksimile ir indeksais, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 589 p. ISBN 978-609-411-087-0
 2. Aleknavičienė Ona; Schiller Christiane. Jokūbo Perkūno traktatas Wohlge­grün­de­tes Bedenken über die ins Litauische über­setzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift: Kritinis komen­tuo­tas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 185 p. ISBN 978-9955-698-55-5.

Rec.: William R. Schmalstieg. Trys 1706 metų filologinės polemikos šaltiniai: Michaelio Mörlino traktatas Principium primarium in lingva Lithvanica; Jono Šulco Ezopo pasakėčios; Jokūbo Perkūno traktatas Wohlgegrundetes Bedenken uber die ins Litauische ubersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 251–264. MLA. ISSN 1392-737X. Prieiga internetu (nuoroda)

 1. Aleknavičienė Ona. Mažosios Lietuvos lietuvių raštija religinių ir visuomeninių sąjūdžių sąlygomis: XVI ir XVIII amžius: Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo publikacijų apžvalga, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 23 p. ISBN 978-9955-12-341-5
 2. Aleknavičienė Ona; Grumadienė Laima, Gurskas Albertas, Skirmantas Petras, Strockis Min­daugas, Tumasonis Vladas. Lituanistinis šriftas Palemonas, Vilnius: Tautinių bendrijų namai, 2005, 302 p. ir kompaktinė plokštelė. ISBN 9955-546-22-0. Prieiga internetu (nuoroda)
 3. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilė: Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 1132 p., ISBN 9986-668-96-4; ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė)

Rec.: Lučinskienė Milda. Ona Aleknavičienė, Jono Bretkūno Postilė, 2005, Archivum Lithuanicum 8, 2006, p. 377–382. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09472-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)

 1. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių šaltiniaiDaktaro disertacijos santrauka, humanitariniai mokslai, filologija, 04 H, Vilnius, 1999, 28 p.
 1. [Par.] Aleknavičienė Ona; Zinkevičius Vytautas. Jokūbas Brodovskis, Litauische Sprichwörter und Rätsel, po 1716 m. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2011. Prieiga internetu (nuoroda)
 2. [Par.] Aleknavičienė Ona; Schiller Christiane. Jokūbo Perkūno traktatas Wohl­ge­grün­detes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift. Kritinis komentuotas leidimas ir studija, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, 185 p. ISBN 978-9955-698-55-5
 3. [Par.] Aleknavičienė Ona; Schiller Christiane, Zinkevičius Vytautas. Jokūbas Perkūnas, Wohl­ge­gründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, 1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2008. ISBN 978-9955-704-73-7. Prieiga internetu (nuoroda)
 4. [Par.] Aleknavičienė Ona; Venckienė Jurgita, Zinkevičius Vytautas. Samuelis Bitneris, Naujasis Testamentas1701. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-94-2. Prieiga internetu (nuoroda)
 5. [Par.] Aleknavičienė Ona; Zinkevičius Vytautas. Lozorius Zengštokas. Enchiridionas1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-91-1. Prieiga internetu (nuoroda)
 6. [Par.] Aleknavičienė Ona; Olsevičiūtė Giedrė, Zinkevičius Vytautas. Lozorius Zengštokas, Evangelijos bei Epistolos1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2007. ISBN 978-9955-704-92-8. Prieiga internetu (nuoroda)
 7. [Par.] Aleknavičienė Ona; Citavičiūtė Liucija, Zinkevičius Vytautas. Jonas Šulcas, Ezopo pasakėčios1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, indeksas, 2007. ISBN 978-9955-704-88-1. Prieiga internetu (nuoroda)
 8. [Par.] Aleknavičienė Ona; Adamonytė Veronika, Lučinskienė Milda, Pajė­die­nė Jūratė, Šinkūnas Mindaugas, Žilinskaitė Eglė, Zinkevičius Vytautas. Mikalojus Daukša, Postilė1599. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2006. ISBN 978-9955-704-74-4. Prieiga internetu (nuoroda)
 9. [Par.] Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilė. Studija, faksimilė ir kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 1124 p. ISBN 9986-668-96-4; ISBN 9955-704-03-9 (kompaktinė plokštelė)
 10. [Par.] Aleknavičienė Ona; Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Giesmės Duchaunos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-97-3. Prieiga internetu (nuoroda)
 11. [Par.] Aleknavičienė Ona; Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Kancionalas, 1589 Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-96-6. Prieiga internetu (nuoroda)
 12. [Par.] Aleknavičienė Ona; Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Kolektos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-98-0. Prieiga internetu (nuoroda)
 1. Aleknavičienė Ona. Biblijos frazeologizmai Jokūbo Brodovskio rankraštyje Litauische Sprichwörter und Rätsel, Archivum Lithuanicum 18, 2016, p. 9–46. ISSN 1392-737X. MLA.
 2. Aleknavičienė Ona. Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706), Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 2015, p. 9-40. ISSN 1648-4444. MLA.
 3. Aleknavičienė Ona. Baltramiejus Vilentas, Šteindamo Šv. Mikalojaus bažnyčia, Karaliaučius, 1553–1587, Archivum Lithuanicum 17, 2015, p. 53–80. ISSN 1392-737X. MLA.
 4. Aleknavičienė Ona. Ar Martynas Mažvydas buvo vyskupas?, Archivum Lithuanicum 16, 2014, p. 59–122. ISSN 1392-737X. MLA.
 5. Aleknavičienė Ona. Martyno Mažvydo ir Baltramiejaus Vilento parašai 1554 metų Prūsijos Bažnyčios generalinio sinodo dokumentuose, Archivum Lithuanicum 16, 2014, p. 123–140. ISSN 1392-737X. MLA.
 6. Aleknavičienė Ona. Dar vienas Martyno Mažvydo laiškas, Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 9–38. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 7. Aleknavičienė Ona; Ieva Rekštytė. Jono Bretkūno Postilė (1591): nuo Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje iki Matenadarano Jerevane, Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 417–436. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 8. Aleknavičienė Ona. Gotfrydo Ostermejerio prierašai Jokūbo Brodovskio rankraščiuose: Litauische Sprichwörter und Rätsel ir Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-GermanicvmActa Linguistica Lithuanica LXVII, 2012, p. 23–51. ISSN 1648-4444. MLA.
 9. Aleknavičienė Ona. Rankraštinio šaltinio Litauische Sprichwörter und Rätsel atribucija, Archivum Lithuanicum 13, 2011, p. 39–72. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 10. Алекнавичене Она. Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–­XXI вв.Культурное наследие Восточной Пруссии: Cборник статей 1, составители: Грасилда Блажене, Наталия Лихина, Калининград: [БФУ им. И. Канта], 2011, c. 11–29. ISBN 978-609-411-065-8
 11. Aleknavičienė Ona. Pirmasis Baltramiejaus Vilento Enchiridiono leidimas: terminus ad quem – 1572-ieji, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 125–162. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 12. Aleknavičienė Ona; Kalėdienė Laima. Preconditions for the Creation of the Lithuanian historical Orthography and Dialectology Databases, Prace Filologiczne 56, 2009, p. 57–84. ISSN 0138-0567
 13. Aleknavičienė Ona. Kazlų Rūdos ir jos apylinkių pravardės, Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt. Monografijų serija Lietuvos valsčiai: Kazlų RūdaMokslo darbų rinkinys, p. 1–23, skelbiamas nuo 2009-02-23. Prieiga internetu (nuoroda)
 14. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) teksto istorija: perikopių redagavimo šaltiniai, Archivum Lithuanicum 10, 2008, p. 29–60. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 15. Aleknavičienė Ona. Senoji lietuvių raštija internete, Archivum Lithuanicum 10, 2008, p. 297–350, ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 16. Aleknavičienė Ona; Laima Kalėdienė. Possibilities of Dissemination of Lithuanian Linguistics Using Modern Technologies, American and European Studies 1. Yearbook 2006–2007, Minsk: Propilei, 2008, p. 55–71. ISBN 978-995-6329-76-3
 17. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaidos istorija: egzemplioriai Kro­kuvoje, Archivum Lithuanicum 9, 2007, p. 57–98. ISSN 1392-737X, ISBN 978-3-447-09520-2. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 18. Aleknavičienė Ona. Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke, Hallesche Forschungen 17/2: Interdisciplinäre Pietismusforschungen: Beiträge zum Ersten internationalen Kongress für Pietismusforschung 2001, hrsg. von Udo Sträter in Verbindung mit Hartmut Leh­mann, Thomas Müller-Bahlke, Johannes Wallmann, Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH, 2005, p. 675–688. ISSN 0949-0086, ISBN 3-931479-70-6, ISBN 3-484-84017-X
 19. Aleknavičienė Ona. Tauragniškių pravardės, Lituanistica 63(3), 2005, p. 47–70. ISSN 0235-716X. IBSS, MLA, LABS, CSA, OCLC, EBSCO. Prieiga internetu (nuoroda)
 20. Aleknavičienė Ona; Laima Grumadienė. Kompiuterinis šriftas Palemonas filolo­gams, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 303–326. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 21. Aleknavičienė Ona. Rotunda, švabachas, fraktūra, antikva ir kursyvas lietu­viš­kuo­se XVI amžiaus spaudiniuose, Archivum Lithuanicum 7, 2005, p. 249–286. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09440-0. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 22. Aleknavičienė Ona. Renesansinis Jono Bretkūno Postilės (1591) įrišimas: Vlado Dau­manto ir LMAB egzemplioriai, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 87–116. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 23. Aleknavičienė Ona. Nebibliografinė Jono Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto egzempliorius, Archivum Lithuanicum 6, 2004, p. 63–86. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 24. Aleknavičienė Ona; Laima Grumadienė, Albertas Gurskas, Petras Skirmantas, Min­dau­gas Strockis, Vladas Tumasonis. Lituanistinis šriftas PalemonasInformacijos mok­s­­lai 31, 2004, p. 150–170. ISSN 1392-0561. CEEOL. Prieiga internetu (nuoroda)
 25. Aleknavičienė Ona; Christiane Schiller. Jacobas Perkuhnas prieš Michaelį Mörliną, Johanną Schultzą ir Philippą Ruhigą traktate Wolgegründetes Bedencken Uber die Ins Litthausche Ubersetzte zehen Fabeln Aesopi, Und derselben passionirte Zuschrifft (1706), Archivum Lithuanicum 5, 2003, p. 15–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09312-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 26. Aleknavičienė Ona; Christiane Schiller. Johannas Behrendtas – Dawadno Mokslo apie Duszas Iszganymą (1729) redaktorius, recenzentas ir maldos vertėjas, Archivum Lithuanicum 4, 2002, p. 43–78. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 27. Aleknavičienė Ona; Christiane Schiller. Rastas antras Michaelio Mörlino Principium primarium in lingva Litvanica (1706) egzempliorius, Archivum Lithuanicum 4, 2002, p. 79–98. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 28. Aleknavičienė Ona. 1701 metų Naujasis Testamentas ir lingvistinė polemika Prūsų Lietuvoje, Biblija Lietuvos dvasinėje kultūroje: Jubiliejinės konferencijos darbai. 2002, ats. red. Vaclovas Aliulis MIC, Vilnius: LBD, 2003, p. 15–35. ISBN 9986-790-29-8
 29. Aleknavičienė Ona. Henricho Lyzijaus laiškas Augustui Hermannui Francke’i, Archivum Lithuanicum 3, 2001, p. 187–206. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09262-9. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 30. Aleknavičienė Ona. Die Reste des verschollenen Königsberger Exemplars des handschriftlichen Lysius-Katechismus (1719), Linguistica Baltica 9, 2001, p. 119–139. ISSN 1230-3984, ISBN 83-233-1433-0. MLA
 31. Aleknavičienė Ona. Ar Jono Bretkūno Biblija buvo jo Postilės redagavimo šaltinis?, Archivum Lithuanicum 2, 2000, p. 11–50. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09371-4. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 32. Aleknavičienė Ona. Pridėtos ir praleistos Biblijos eilutės Jono Bretkūno Postilės perikopėse, Archivum Lithuanicum 1, 1999, p. 67–84. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 33. Aleknavičienė Ona; Saulius Ambrazas, Vytautas Zinkevičius. Istorinis lietuvių kal­bos žodynas ir senųjų raštų kompiuterizavimas, Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, p. 192–210. ISSN 0130-0172. CSA, MLA
 34. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: Mt 3,13–17 šalti­niai, Baltistica, V priedas, 1998, p. 5–45. ISSN 0132-6503. MLA
 35. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystė: „Kosanies“ šalti­niai, Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, p. 39–81. ISSN 0130-0172. CSA, MLA
 1. Aleknavičienė Ona. Gotfrydui Ostermejeriui 300 metų, Archivum Lithuanicum 18, 2016, p. 469–478. ISSN 1392-737X. MLA
 2. Aleknavičienė Ona; Triškaitė Birutė. In memoriam: Vincentas Drotvinas (1929–2015), Archivum Lithuanicum 17, 2015, p. 403–410. ISSN 1392-737X. MLA
 3. Aleknavičienė Ona (rec.). Auksė Razanovaitė, Lietuvių senųjų raštų klitiniai įvardžiai (XVI–XVIII a.), Archivum Lithuanicum 16, 2014, p. 453–460. ISSN 1392-737X. MLA
 4. Aleknavičienė Ona; Rekštytė Ieva. Sugrįžimas iš nežinios, Intelligent life 2(21), 2014-03–04, p. 80–87. ISSN 2029-3127
 5. Aleknavičienė Ona. Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai, Archivum Lithuanicum 15, 2013, p. 407–418. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 6. Aleknavičienė Ona; Triškaitė Birutė. Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga“, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 381–395. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 7. Aleknavičienė Ona. [Rec.] Mindaugas Šinkūnas, XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografijaVilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 157 p., Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 331–342. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 8. Aleknavičienė Ona. In memoriam Amici Sauli Ambrazi, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 9–18. ISSN 1392-737X. MLA
 9. Aleknavičienė Ona; Strungytė-Liugienė Inga. [Rec.] D. Kleino Naujos giesmju knygos. Tekstai ir jų šaltiniai, Leidinį parengė habil. dr. Guido Michelini, Parmos universiteto (Italija) ordinarinis profesorius, Vilnius: Versus aureus, 2009, 472 p. ISBN 978-9955-34-151-2, Archivum Lithuanicum 11, 2009, p. 421–438. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 10. Aleknavičienė Ona. [Rec.] Apie senuosius Lietuvos spaudmenis, Knygotyra 46, 2006, p. 279–294. ISSN 0204-2061. LISA, MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 11. Aleknavičienė Ona. Naujausi senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai, Lietuva. Euro Languages Net projektas. 2006. Prieiga internetu (nuoroda)
 12. Aleknavičienė Ona [Rec.]. Jovita Erichsmeier, Tikslo, sąlygos ir nuolaidos šalutiniai sakiniai XVI–XVII a. Mažosios Lietuvos autorių raštuose, Archivum Lithuanicum 5, 2003, p. 381–387. ISSN 1392-737X, ISBN 3-447-09270-X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 13. Aleknavičienė Ona; Bacevičiūtė Rima. Tarptautinė konferencija, skirta Kazimierui Jauniui, Baltistica 38(1–2), 2003, p. 378–385. ISSN 0232-6503. MLA
 14. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno kūrybos tyrimai, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 101–137. ISBN 9986-669-28-6
 15. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno kelias į XXI amžių, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 37–56. ISBN 9986-669-28-6
 16. Aleknavičienė Ona; Zinkevičius Vytautas. Jono Bretkūno Postilė, Giesmės Duchaunos ir Kolektos XXI amžiuje, Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, sudarė Ona Aleknavičienė, Jolanta Zabarskaitė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, p. 146–151. ISBN 9986-669-28-6
 17. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno kelias į XXI amžių, Gimtoji kalba, Nr. 10(424), 2002-10, p. 3–9; Nr. 11–12(425–426), 2002-11–12, p. 10–16. MLAAleknavičienė Ona. [Rec.] Ingė Lukšaitė. Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje. XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, Vilnius: Baltos lankos, 1999, Archivum Lithuanicum 2, 2000, p. 195–218. ISSN 1392-737X. MLA. Prieiga internetu (nuoroda)
 1. [Par.] Aleknavičienė Ona; Kardelytė Jadvyga, Midvikienė Despina, Sidarienė Liudmila Marija. Didysis rusų–lietuvių kalbų žodynas dviem tomais: I. A–O, sudarytojas Chackelis Lemchenas; II. П–Я, sudarytojai Jadvyga Kardelytė, Chackelis Lemchenas, Alina Nielsen, Jonas Macaitis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2011–2013, 1455p. (I tomas); 1458 p. (II tomas). ISBN 978-5-420-01678-7 (2 tomai), ISBN 978-5-420-01677-0 (I tomas), ISBN 978-5-420-01726-5 (II tomas)
 2. [Sud.] Aleknavičienė Ona; Šinkūnas Mindaugas. Saulius Ambrazas. Bibliografija, Archivum Lithuanicum 12, 2010, p. 19–28. ISSN 1392-737X
 3. [Sud.] Aleknavičienė Ona, Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 75 p.
 4. [Sud.] Aleknavičienė Ona; Saulius Ambrazas, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikasKazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, 72 p.
 5. [Par.] Aleknavičienė Ona. Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas Bret­kūnas (1536–1602), kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003. ISBN 9986-668-44-1
 6. [Sud.] Aleknavičienė Ona; Jolanta Zabarskaitė. Lietuviškai Biblijai – 400 metų. Biblijos vertėjas Jonas BretkūnasTarptautinės parodos katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2002, 159 p. ISBN 9986-669-28-6
 1. Aleknavičienė Ona. Valstybinės kalbos negalima išstumti, Respublika, Nr. 38(69), 2015-09-19. p. 2
 2. Aleknavičienė Ona. Rašyti pavardes valstybine kalba nėra nusižengimas, Lietuvos žinios, 2015-11-18
 3. Aleknavičienė Ona; Šinkūnas Mindaugas. Baigtas tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti, Lietuvos žinios, Nr. 224(11 560), 2006-09-30
 4. Aleknavičienė Ona; Šinkūnas Mindaugas. Tarptautinis projektas seniesiems lietuviškiems raštams tirti, Lietuvos žinios, Nr. 91(11 428), 2006-04-22
 5. Aleknavičienė Ona; Zigmas Zinkevičius. Perkūnas Jokūbas jaunesnysis, Mažosios Lietuvos enciklopedija Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 532–533. ISBN 5-420-01612-5
 6. Aleknavičienė Ona; Zigmas Zinkevičius. Mörlin Michael, Mažosios Lietuvos enciklopedija Mec–Rag, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 165–166. ISBN 5-420-01612-5
 7. Aleknavičienė Ona. Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas, Literatūra ir menas, 48(2 927), 2002-11-29, p. 1, 3
 8. Aleknavičienė Ona. Lietuvos ir Vokietijos renginių ciklas „Lietuviškai Biblijai – 400 metų, Gimtoji kalba, Nr. 10(424), 2002-10, p. 23–25. MLA
 9. Aleknavičienė Ona. Bretkūno Postilė, Mažosios Lietuvos enciklopedija A–Kar, Vilnius: Mažosios Lietuvos fondas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, p. 206–207. ISBN 5-420-01471-8
 1. Aleknavičienė Ona. Lietuvių frazeologizmai lituanistiniuose Gotfrydo Ostermejerio veikaluose. – LLTI, LKI ir KU mokslo konferencija „Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų“, Vilnius, LLTI, 2016-04-20. Anotacija internete
 2. Aleknavičienė Ona. Theorie und Praxis der Normierung der litauischen Sprache zu Beginn des 18. Jahrhunderts: Michael Mörlin und Jakob Perkuhn. – 1. Jahrestagung der Gesellschaft für Baltische Studien e. V. in Zusammenarbeit mit der Humboldt‐Universität zu Berlin „Deutsche Gelehrte und die baltischen Sprachen“, 20./21. Mai 2016, Humboldt‐Universität zu Berlin
 3. Aleknavičienė Ona. Johannas Jacobas Quandtas apie XVIII amžiaus pradžios filologinę polemiką Mažojoje Lietuvoje. – LKI Raštijos paveldo tyrimų centro seminaras „Laikykite mane ne tik jūsų kalbos mylėtoju…“: lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjui, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui (1686–1772) – 330 metų, Vilnius, LKI, 2016-12-14
 4. Aleknavičienė Ona. Mažosios Lietuvos tarmės XVIII amžiuje: patarmių skyrimo problema. –  XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilniaus universitetas, 2015-10-28‒31. Pranešimų tezės internete
 5. Aleknavičienė Ona. Filologinė XVIII amžiaus pradžios polemika Mažojoje Lietuvoje: teoriniai aspektai. – Tarptautinė Vilniaus universiteto konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai. Skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms”, 2014-09-19–21
 6. Aleknavičienė Ona. Abėcėlė ir visuomenė. – Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos ir Vardyno skyriaus seminaras „Dėl Lietuvos piliečių asmenvardžių rašybos asmens dokumentuose”, 2014-04-25
 7. Aleknavičienė Ona. Biblijos posakiai rankraštiniame Jokūbo Brodovskio rinkinyje Litauische Sprichwörter und Rätsel. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto konferencija „Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai“, 2013-10-04
 8. Aleknavičienė Ona. Istorinių šaltinių nuorodos Jono Bretkūno Postilėje (1591) . – Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Mažosios Lietuvos religinė knyga“, 2010-04-29
 9. Aleknavičienė Ona; Grasilda Blažienė ir kt. Lituanistikos atodangos pasaulio archyvuose. – Konferencija „Lituanistika atkurtoje valstybėje: tapatybę keičiantys atradimai“, 2010-12-14
 10. Aleknavičienė Ona. Senųjų raštų duomenų bazė. – Lietuvių kalbos instituto seminaras „Iš kalbos vartojimo praktikos”, 2009-05-28
 11. Aleknavičienė Ona. Senosios lietuvių raštijos tyrimai: problemos ir sprendimai. – XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys. 2008 m. lapkričio 26–30 d., Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV, 2008, p. 75–76
 12. Aleknavičienė Ona. Jokūbo Perkūno traktato Wohlge­grün­de­tes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) lietuviškoji leksika. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės. 2008 m. balandžio 23–25 d., ats. red. Zita Šimėnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, p. 7–8
 13. Алякнавичене Она. Филологические дискуссии XVIII века. – Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas. Tarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės. Karaliaučius, 2007 metų rugsėjo 26–28 diena, tezių rinkinį ir programą sudarė Ona Aleknavičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, p. 48–55
 14. Алякнавичене, Она. Постилла (1591) Йонаса Бреткунаса и книжная культура XVI–­XXI вв. – Международная научная конференция „Судьба языков и культур между Неманом и Преголей“. Тезисы докладов 24 мая 2005 г., Калининград, Факультет филологии и журналистики Калининградского государственного университета, Ин­сти­тут литовского языка, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, c. 15–20
 15. Aleknavičienė Ona. Biblijos vertimai į lietuvių kalbą ir lingvistinės minties rai­da XVIII amžiuje. – Tarptautinė Varšuvos universiteto mokslo konferencija „Bałtystyka jako filologia rodzima i filologia obca“, Varšuva, 2005-03-10
 16. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) sklaida XVI–XXI amžiuje. – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslo konferencija „Senosios literatūros savitumas: požiūrių ir sampratų sankirtos“, Vilnius, 2004-10-28
 17. Aleknavičienė Ona; Christiane Schiller. Jacobo Perkuhno traktatas Wolgegründetes Bedencken (1706) – XVIII amžiaus lingvistinės polemikos šaltinis. – Kazimieras Jaunius (1848–1908). Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikasKazimiero Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencijos pranešimų tezės2003 m. gegužės 21–23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, sudarė Ona Aleknavičienė, Saulius Ambrazas, Danguolė Mikulėnienė, Kazys Morkūnas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2003, p. 8–9
 18. Aleknavičienė Ona. Heinrich Lysius’ Missionsarbeit in Preussisch-Litauen nach seinen Briefen an August Hermann Francke. – I. internationaler Kongress für Pietismusforschung, Halle (Saale), 28. August bis 1. September 2001
 19. Aleknavičienė Ona. Die Textgeschichte der Perikopen in Johannes Bretke Postille (1591). – Internationale wissenschaftliche Arbeitstagung „400 Jahre Litauische Bibel – philologische und theologische Aspekte der Bretkeforschung“ des Instituts für Baltistik der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (vom 26. bis 29. September 2002)
 20. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės (1591) perikopių redagavimo šaltiniai. – IX tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos amžių sandūroje“ pranešimų tezės, 2000 m. spalio 3–6 d., Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2000, p. 7–8
 21. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės perikopių autorystės klausimas. – VIII tarptautinio baltistų kongreso „Baltų kalbos XVI ir XVII amžiuje“ pranešimų tezės, 1997 m. spalio 7–9 d., Vilnius, 1997, p. 11–12
 22. Aleknavičienė Ona. Jono Bretkūno Postilės leksikos tyrimo problemos. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. Konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius, 1996, p. 5–6
 1. 2016: 3 savaičių komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą pagal mokslininkų grupių projektą Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija, remiamą Lietuvos mokslo tarybos
 2. 2012: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (Lietuvos mokslo tarybos nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas)
 3. 2011: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida (Lietuvos mokslo tarybos nacionalinė mokslo programa Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas)
 4. 2008: 1 mėnesio komandiruotė Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve, pagal projektą Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra, remtą Lietuvos mokslo ir studijų fondo
 5. 2007: 1 mėnesio komandiruotė Krokuvoje pagal projektą Fundamentinių lituanistikos šaltinių skaitmeninimas, kompiuterinė lingvistinė analizė ir duomenų bazės plėtra, remtą Lietuvos mokslo ir studijų fondo
 6. 2001: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute
 7. 2001: 1 mėnesio darbas Hallėje, Martino Lutherio Hallės–Wittenbergo universiteto Interdisciplininių pietizmo tyrimų centre
 8. 2000–2001: 3 mėnesių stažuotė Hallėje, Francke’s įstaigų archyve ir bibliotekoje pagal mokslo projektą „XVI–XVIII amžiaus lietuviški evangelikų liuteronų raštai: jų santykis su originalais ir redagavimo ypatybės“ (Fritzo Thysseno stipendija)
 9. 2000: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute
 10. 1999: 1,5 mėnesio stažuotė Greifswaldo Ernsto Moritzo Arndto universiteto Baltistikos institute

Other Members