evaldas-svageris-nuotrauka

dr. Evaldas Švageris

Vyresnysis mokslo darbuotojas

2016 m. sausio 14 d.  apgynė disertaciją „Lietuvių ir latvių tarmių monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2024 m.

Mokslinių tyrimų sritys: eksperimentinė fonetika, baltų kalbų prozodija ir vokalizmas.

Other Members