demo_image

dr. Ernesta Kazakėnaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

2012 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos (baltų kalbų šaka) studijas (Cum laude), 2014 m. ten pat įgijo bendrosios kalbotyros magistro laipsnį (Magna cum laude). 2014–2018 m. studijavo Vilniaus universiteto filologijos krypties doktorantūroje. Dalį studijų praleido Latvijos universitete: 2011 m. pavasario semestrą, 2013 m. rudens semestrą, 2016–2017 akademinius metus bei 2017–2018 m. pavasario semestrą.

2019 m. vasarį apgynė daktaro disertaciją „XVI-XVII a. liuteronų latviškųjų Biblijos fragmentų sąsajos su Glücko Biblijos vertimu (1685–1694)“ (mokslinė vadovė – doc. dr. Birutė Kabašinskaitė, mokslinis konsultantas – prof. habil. dr. Pēteris Vanags).

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys: XVI–XVII a. raštija, latvistika, Biblijos vertimo istorija, teksto pernaudojimas.

  1. Mindaugas Šinkūnas, Ernesta Kazakėnaitė 2014, Rodyklės [Skardžius, Pranas, 1899–1975. Rinktiniai raštai [T.] 6, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas].
  2. Ernesta Kazakėnaitė 2015, Iespraudumi oriģinālajos Vermehretes Lettisches Handbuch perikopju pantos, Baltistica 50(1), 129–149.
  3. Ernesta Kazakėnaitė 2016, Glaustai apie pirmosios Biblijos latvių kalba vertimo istoriją, Archivum Lithuanicum 18, 2016, p. 451–468.
  4. Ernesta Kazakėnaitė 2017, Izmaiņas Georga Manceļa 1631. g. un 1644. g. Lettisch Vade mecum perikopju daļā, Baltu filoloģija 26, 5–36. (https://www.lu.lv)
  5. Ernesta Kazakėnaitė 2018, Remark on Fürecker‘s studies at Leiden University and the date of his birth, Baltu filoloģija 27(1–2), 5–11. (https://www.lu.lv)

2013 m. kovas – Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakultetas (Ryga).
2016 m. gegužė – Tartu universiteto biblioteka (Estija).
2016 m. birželis – Ernsto Morico Arndto universitetas Greifsvalde (Vokietija).
2016 m. liepa – Leipcigo universitetas (Vokietija).
2017 m. spalis – Upsalos universiteto biblioteka (Švedija).
2017 m. spalis – Stokholmo universitetas ir Karališkoji biblioteka (Švedija).
2017 m. gruodis – Lundo universiteto biblioteka (Švedija).
2017 m. gruodis – Danijos Karališkoji biblioteka (Kopenhaga).
2018 m. liepa – Helsinkio universiteto biblioteka (Suomija).
2018 m. rugsėjis – Jogailos universiteto biblioteka Krokuvoje (Lenkija).

Other Members