Umbrasas

dr. Alvydas Umbrasas

Senior researcher

Gimė 1975 m. kovo 12 d. Ignalinos r. Ligūnų km. 1990 m. baigė Ignalinos r. Grybėnų pagrindinę mokyklą, 1993 m. – to paties rajono Daugėliškio vidurinę mokyklą. 1993–1999 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą (1997 m. – bakalauras, 1999 m. – lietuvių kalbotyros magistras). 1997–1999 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus S. Konarskio vidurinėje mokykloje, 1999–2000 m. – VĮ Valstybės turto fondo redaktoriumi-stilistu, 2002–2004 m. Matematikos ir informatikos instituto Mokslinių tyrimų automatizavimo laboratorijos jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 1998 m. dirba LKI Terminologijos centre (iki 2003 m. – Terminologijos skyrius). Iš pradžių ėjo vyresniojo laboranto pareigas, 1999–2002 m. – asistentas (jaunesnysis mokslo darbuotojas), 2002–2007 m. dirbo pagal autorines sutartis, 2008–2013 m. – mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000–2004 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje, 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto Filologijos mokslo krypties taryboje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai). Nuo 2004 m. terminų tvarkybos darbą dirba Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (vyriausiasis specialistas).

 1. Auksoriūtė, Albina; Gaivenytė-Butler, Jolanta; Labanauskienė, Solvita; Mitkevičienė, Asta; Stunžinas, Robertas; Umbrasas, Alvydas; Zemlevičiūtė, Palmira. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. 440 p. (Umbrasas, Alvydas. Informatikos ir kompiuterijos terminai naujadarai, p. 94–149).
 2. Umbrasas, Alvydas. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. 341 p.
 1. Asmenų pavadinimai kompiuterijos žodynuose. – Terminologija 25, 2018, p. 107–127.
 2. Nuo nuriebalinimo iki nuprasminimo: teikyba ir vartosena. – Terminologija 23, 2016, p. 120–160.
 3. Jūra biologijos nomenklatūroje. – Terminologija 22, 2015, p. 78–97.
 4. Motininė įmonė ir dukterinė įmonė: nuo žodynų iki teisės aktų. – Terminologija 21, 2014, p. 90–110.
 5. Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija 20, 2013, p. 96–122.
 6. Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) lietuviški dvižodžiai terminai. – Terminologija 19, 2012, p. 143–172.
 7. Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) sandara. – Terminologija 18, 2011, p. 109–141.
 8. Lietuvių teisės terminografija: nuo rankraščių iki duomenų bazių. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2008, p. 100–109.
 9. Teisės terminai su šaknimi teis- 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 13, 2006, p. 97–115.
 10. Asmenis įvardijantys teisės terminai 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 12, 2005, p. 107–136.
 11. Bendrašakniai dvižodžių teisės terminų sinonimai ir variantai 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 11, 2004, p. 100–118.
 12. The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7, Rīga, 2004, p. 16–25 [bendraautoriai A. Auksoriūtė, J. Gaivenytė].
 13. Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio civilinio kodekso vertimuose. – Terminologija 10, 2003, p. 55–83.
 14. Lietuvoje Respublikoje (1918–1940) veikusio Baudžiamojo statuto vertimų teisės terminijos skirtybės. – Terminologija 9, 2002, p. 78–94.
 15. Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918–1940 metais. – Terminologija 8, 2001, p. 76–94.
 16. Nulis: anksčiau ir dabar. – Terminologija 7, 2000, p. 92–100.
 17. V. Mykolaičio-Putino literatūrologijos terminai su -inis, -ė formos dėmenimis. – Terminologija 6, 2000, p. 78–90.
 1. Asmenis įvardijantys kompiuterijos terminai. – Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Mokslinio seminaro programa, 2018 m. spalio 12 d. (lki.lt).
 2. Kompiuterijos naujadarai: kūrybiški terminų atitikmenys. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė. 4-osios tarptautinės konferencijos pagal „Vertimas Europoje“ programą santraukos, Vilnius, 2017 m. spalio 5–6 d. (www.vertimas2017.flf.vu.lt).
 3. Lietuvių teisės terminijos istorijos apžvalga. – 7-oji Lietuvių terminologijos forumo (LTF) konferencija. Jungtinės Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo (LTF) konferencijos programa, Vilnius, 2017 m birželio 1–2 d. (lki.lt)
 4. Motininė ir dukterinė įmonė: Kazimiero Gaivenio taisymai ir terminų raida. – Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija. Mokslinio terminologijos seminaro, skirto dr. Kazimiero Gaivenio 80-mečiui paminėti, programa, Vilnius, 2014, gruodžio 12 d.
 5. Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 2013, spalio 10–11 d., p. 16–17 (lki.lt).
 6. Rankraštinis teisės terminų žodynas (1920 m.). – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui. Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos tezės, Vilnius, 2011, spalio 12–13 d., p. 20–21 (lki.lt).
 7. Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio Baudžiamojo proceso kodekso vertimuose. – Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2006, p. 139–147.
 8. Terminų bankas ir terminų tvarkyba. – Terminų norminimas ir tvarkyba. Mokslinio seminaro programa, Vilnius, 2005 m. gruodžio 8 d.
 9. Prielinksniniai teisės terminai 1918–1940 metų Lietuvos kodeksuose. – Specialybės kalba: sistema ir vartosena. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2004, p. 102–108.
 10. Dėl kai kurių vienažodžių teisės terminų skirtumų Civilinių įstatymų (1928, 1933) vertimuose. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2003, p. 53–55.
 11. Teisės terminijos kaita Rusijos 1903 m. Baudžiamojo statuto vertimuose į lietuvių kalbą. – Profesinė kalba: teorija ir praktika. Mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2002, p. 65–68.
 1. Nuo žodžių iki žodynų: Stasiui Keiniui – 80. – Terminologija 23, 2016, p. 259–266.
 2. Buračas A. Marketingas – kodėl ne rinkovada? [Kalbininko komentaras]. – Gimtoji kalba 6, 2011, p. 21–22.
 3. Jonas Klimavičius – leksikologiškiausias terminologas. – Kalbos kultūra 81, 2008, p. 336–339.
 4. Atnaujinti Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai. – Terminologija 15, 2008, p. 216–225.
 5. Ar taisytina radimvietė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 2007, p. 14.
 6. Ar gėrimas gali būti energetinis? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 11, 2006, p. 10.
 7. Kas yra beldiūga ir ar gali ji būti gyvagimdė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 8, 2006, p. 6–7 (perspausdinta – Klaipėda, 2006 m. rugsėjo 22 d.).
 8. Kaip vadinti? Alyvos. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, gruodžio 10 d. (Nr. 24), p. 11.
 9. Kaip vadinti? Getrai. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, lapkričio 26 d. (Nr. 22), p. 11.
 10. Kaip vadinti? [Kėdžių tipai ir dalys]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, lapkričio 12 d. (Nr. 20), p. 10.
 11. Kaip vadinti? [Durų tipai ir dalys]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, spalio 29 d. (Nr. 18), p. 13.
 12. Kaip vadinti? [Lizdas, šakutė, ilgintuvas]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, spalio 17 d. (Nr. 17), p. 13.
 13. Kaip vadinti? [Dviračio dalys]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, spalio 15 d. (Nr. 16), p. 13.
 14. Kaip vadinti? [Kanceliariniai reikmenys]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, spalio 8 d. (Nr. 15), p. 11.
 15. Kaip vadinti? [Bato dalys]. – 1000 ir vienas klausimas [„Lietuvos žinių“ priedas], 2004, spalio 1 d. (Nr. 14), p. 11.
 16. Ar taisytinas terminas skaidruolė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 11, 2004, p. 10–11.
 17. Tarptautinė konferencija Terminologija III tūkstantmečio pradžioje [apžvalga]. – Terminologija 10, 2003, p. 166–170 [bendraautorė A. Mitkevičienė].
 18. Ar galima medžioti katilu? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 2002, p. 15–16.
 19. Meškeriotojų terminijos klausimu [J. Savicko laiško komentaras]. – Gimtoji kalba 7–8, 2002, p. 29–31.

Other Members