dr. Diana Dambrauskienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

2021 m. birželio 15 d. Diana Dambrauskienė viešame nuotoliniame Filologijos mokslo krypties Gynimo tarybos posėdyje apgynė daktaro (humanitariniai mokslai, filologija, 04 H) disertaciją „Pietų žemaičių raseiniškių kalbinis pereigiškumas: horizontalusis ir vertikalusis variantiškumas“. Disertacijos darbo vadovė – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė.

MOKSLO STRAIPSNIAI

  1. Dambrauskienė Diana 2020: Pietų žemaičių raseiniškių tarmių nominacijos ir įverčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 227–247. ISSN 1648-4444. DOI: doi.org/10.35321/all83-11. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2050/2149.

Other Members