Dalia su kolegomis

Dalia Sviderskienė

Junior researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dalia Sviderskienė was born on 8 November 1968 in Kurkliai (Anykščiai district). In 1987. Dalia graduated from Kurkliai secondary school. In 1987-1992, she studied at the Faculty of Lithuanian Language at Vilnius Pedagogical University. Since 1992, Dalia had been working at the Department of Onomastics at the Institute of Lithuanian Language; since 2015, at the Institute’s Research Center of the Baltic Languages and Onomastics. 

Since 2009, the junior researcher is a co-author of “The Dictionary of Lithuanian Place Names” (,,Lietuvos vietovardžių žodynas“).

Research interests:  the research on the formation, motivation and origin of local (areal) toponymy.

 1. Mano 1993 metai. Kalendorius / Parengė O. Šalnaitė. Vilnius: Katalikų pasaulio leidykla, 1992 – Gimtoji kalba 6, 1993, 11–12 (recenzija).
 2. Kaip kirčiuoti vardą Gabija? – Gimtoji kalba 9, 1993, 19.
 3. Kaip kirčiuoti ištekėjusių moterų pavardes, sudarytas iš pavardžių Čiurliónis (Čiurlionìs), Salýna (Salynà), Žvìrblis? – Druskonis, 1993 m. spalio 8 d. nr.
 4. Dar kartą apie ,,blogus“ vardus.  – Gimtoji kalba 3, 1995, 13–14.
 5. Kaip kirčiuoti vardą Ingrida? – Gimtoji kalba 4, 1995, 17–18.
 6. A. Butkus. Lietuvių pravardės, Kaunas: ÆSTI, 1995, 462 p. Baltistica 31 (1), 1996, 128–129 (recenzija).
 7. UNGEGN Baltijos skyriaus seminaro kronika. – Gimtoji kalba 10, 2004, 31–32.
 8. Marijampolės apskrities Marijampolės valsčiaus vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 52, 2005, 91–118.
 9. Tikriniai XX a. spaudos žodžiai. Elektroninis dažninis žodynas (viena iš sudarytojų ir redaktorių), Vilnius, 2005 (su V. Mauricaite, M. Norkaitiene, S. Daniūniene; projekto vadovas A. Pakerys).
 10. Marijampolės apskrities sudurtiniai oronimai. – Lituanistica 4(68), 2006, 47–59.
 11. Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 54, 2006, 49–62.
 12. Marijampolės apskrities gyvenamųjų vietų vardai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 57, 2007, 99–122.
 13. Kaip kirčiuoti kaimo vardą Rudiškiai, esantį Joniškio rajone? – Gimtoji kalba 3, 2007, 11.
 14. Šereitlaukis ar Šereiklaukis. – Gimtoji kalba 4, 2008, 10.
 15. Kaip kirčiuoti pavardę Šlepikas? – Gimtoji kalba 6, 2008, 15.
 16. Kaip kirčiuoti pavardę Kleiza? – Gimtoji kalba 8, 2008, 9–10.
 17. Kaip kirčiuoti pavardę Užurka? – Gimtoji kalba 3, 2010, 14–15.
 18. Kaip kirčiuoti ir rašyti Vilniaus gatvės vardą Gelvadiškių Sodų? – Gimtoji kalba 3, 2010, 15–16.
 19. Dėl kelių Marijampolės apskrities vandenvardžių, papildžiusių ir patikslinusių esamus hidronimijos duomenis. – Baltistica 45 (2), 2010, 341–353.
 20. Marijampolės apskrities asmenvardinės kilmės agronimų darybos bruožai. – Acta linguistica lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 62–63, 2010, 97–127.
 21. Marijampolės apskrities priesaginiai ir priesagėtieji oronimai. – Lituanistica 2(88), 2012, 180–197.
 22. Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Respectus Philologicus 22 (27), 2012, 232–243.
 23. Dėl Marijampolės apskrities agronimų – priesagos -in-  vedinių. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 66, 2012, 81–98.
 24. Sintautų valsčiaus vandenvardžiai. – Sintautai, d. 2. Vilnius: Versmė, 2013, 2011–2022.
 25. Kaip užrašyti vietovardžius ir asmenvardžius. – Visos tarmės gražiausios…: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013, 55–56.
 26. Lietuvos vietovardžių žodynas, t. 2, autoriai L. Bilkis, G. Blažienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2014. (D. Sviderskienė: DykàDìlgių krū́mai (270–276); DobilaĩDobstà (299–303)).
 27. Dėl pragmatinės lingvistinės vietovardžių analizės (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 73, 2015, 166–199.
 28. Kamajų valsčiaus vandenvardžiai. – Kamajai. Vilnius: Versmė, 2016, 1341–1360.
 29. Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 75, 2016,  243–273.
 30. Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija. – Acta Linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbotyros klausimai 77, 2017, 78–102.
 1. Tarpukariu užrašytų Marijampolės apskrities vietovardžių tyrimo pradiniai rezultatai ir perspektyvos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno (tezės). – Kaunas, 2011, 23–24.
 2. Dėl Marijampolės apskrities žemėvardžių semantinės motyvacijos (kvalifikavimo ir klasifikavimo problema). – Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“ (Vilnius, 2014 m. lapkričio 20–21 d.).
 3. Dėl vietovardžių motyvacijos tyrimo (remiantis Marijampolės apskrities vietovardžiais). – Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ (Vilnius, 2015 m. spalio 26–27 d.).
 4. Perkeltiniai vietovardžiai precedentiškumo tyrimų kontekste. – Mokslinis seminaras Vardyno tyrimų aktualijos“ (Vilnius, 2015 m. gruodžio 21 d.).
 5. Dėl Marijampolės apskrities vietovardžių analizės pragmatikos aspektu. – XII Tarptautinis baltistų kongresas (Vilnius, 2015 m. spalio 28–30 d.).

Other Members