Agnė Aleksaitė

Agnė Aleksaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-3755-7406

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2015 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją ir įgijo dalyko pedagogikos, lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. 2017 m. su pagyrimu baigė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademiją ir įgijo lietuvių filologijos magistro laipsnį. 2017 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje. 2019 m. gavo Lietuvos mokslo tarybos skiriamą stipendiją už akademinius pasiekimus. Institute dirba nuo 2013 m.

STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE LEIDINIUOSE

 1. Aleksaitė A. 2019: Emocinė-ekspresinė leksika Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne – naujadarų radimosi aplinkybės ir darybos būdai. – Bendrinė kalba 92 Žurnalo prieiga internete: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.04. ISSN 2351-7204.
 2. Aleksaitė A. 2019: Kalbos aktai Naujosios Romuvos (1931–1940) higienos ir kosmetikos reklamose. – Bendrinė kalba 92 Žurnalo prieiga internete:doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, http://www.bendrinekalba.lt/?92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.06. ISSN 2351-7204.
 3. Aleksaitė A. 2018: Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Bendrinė kalba 91 ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_pavadinimus.pdf.
 4. Aleksaitė 2018: Meilės konceptas ir jo sinonimai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Bendrinė kalba 91. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/91/Aleksaite_BK_91_straipsnis_apie_meiles_koncepta.pdf.
 5. Aleksaitė A., Murmulaitytė D. 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Linguistica Lettica 26, 236258. ISSN 1407-1932.
 6. Aleksaitė 2016: Emocinė-ekspresinė leksika kaip kalbinė politikų portretų kūrimo priemonė naujienų portale delfi.lt. – Bendrinė kalba 89. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Aleksaite_BK_89_straipsnis.pdf.
 7. Aleksaitė 2015: Jausmų raiška jaustukais mokinių kalboje. – Bendrinė kalba 88. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/88/Aleksaite_BK_88_straipsnis.pdf.
 8. Aleksaitė 2014: Ekspresyviosios antraštės naujienų portale Delfi.lt. – Bendrinė kalba 87. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/87/Aleksaite_BK_87_Straipsnis.pdf.

MOKSLO POPULIARINAMIEJI STRAIPSNIAI

 1. Aleksaitė A., Urnėžiūtė R. 2020: Pandemijos kalba ir mes. – Gimtoji kalba 11, 3–7.
 2. Aleksaitė A., Urnėžiūtė R. 2020: Pandemžodžiai Lietuvoje ir svetur. – Gimtoji kalba 4,
  17–22.
 3. Aleksaitė A. 2019: Lauksiu sąskaitėlės ir siuntinuko, arba deminutyvinė kalba suaugusiųjų pasaulyje. – Gimtoji kalba 4, 8–13.
 4. Aleksaitė A. 2018: Neužmiršta kalbų įvairovė. – Gimtoji kalba 1, 9–15.
 5. Aleksaitė A. 2017: Madinga kalba – madingas žmogus? – Gimtoji kalba 8, 26–30.
 6. Aleksaitė A. 2017: Metų žodžio rinkimai užsienyje ir Lietuvoje. – Gimtoji kalba 3, 22–25.
 7. Aleksaitė A. 2014: Ar reikalingas žodis sofistikuotas? – Gimtoji kalba 12, 12–16.
 8. Aleksaitė A. 2014: Asmenukė ar selfis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 4, 15–16.
 9. Aleksaitė A. 2013: Kas yra dula ir ar vartotinas šis žodis? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 10, 16–17.
 10. Aleksaitė A. 2013: Ar gali būti bendrinis žodis rotbandas? – Gimtoji kalba [Klausimų kraitelė] 9, 17–18.

PRANEŠIMAI MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE

 1. Aleksaitė A., Urnėžiūtė R. 2020: ʻCreative Responses to COVID-19 Pandemic in Lithuania: from Neologisms to Reinterpretation of Folkloreʼ. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Folk – folklor – folkloryzm. Lenkija, Liublinas, 2020 m. gruodžio 10–11 d.
 2. Aleksaitė A. 2019: „Emocinė-ekspresinė leksika Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne – radimosi priežastys ir darybos būdai“. Pranešimas skaitytas 26-oje tarptautinėje
  mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje:
  kalbos galia ir prestižas“. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2019 m. spalio 3–4 d.
 3. Aleksaitė A. 2019: „Okaziniai dariniai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“.
  Pranešimas skaitytas V Tarptautiniame Lituanistų kongrese. Lenkija, Vroclavo
  universitetas, 2019 m. gegužės 16–17 d.
 4. Aleksaitė A. 2018: „Ypatybių pavadinimai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne“. Pranešimas skaitytas 25-oje Jono Jablonskio tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2018 m. rugsėjo 27–28 d.
 5. Aleksaitė A., Murmulaitytė D. 2018: „Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima“. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Language in its Diversity“, skirtoje akademiko Janio Endzelyno 145-osioms gimimo metinėms. Ryga, 2018 m. vasario 22–23 d.
 6. Aleksaitė A. 2017: „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno panaudos galimybės“. Pranešimas skaitytas 4-oje tarptautinėje vertimo tyrimų konferencijoje „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“. Vilnius, 2017 m. spalio 6 d.

VIEŠOSIOS PASKAITOS IR PRANEŠIMAI

 1. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: žvilgsnis iš kalbos vartotojų pozicijos“. – Vilnius, Žodynų diena Lietuvių kalbos institute, 2020 m. kovo 6 d.
 2. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas ir jo naujienos“. – Alytus, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, 2019 m. spalio 16 d.
 3. Pokalbis su Agne Aleksaite apie vaikiškąją, vaikų ir infantiliąją kalbą. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ [nuo 13:47 min.]. 2019 m. spalio 2 d. Kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080191/ryto-allegro-kodeljauciame-nostalgija-90-iesiems.
 4. „Skaitmeninės lietuvių kalbos mokymo(si) priemonės“. – Jurbarkas, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, 2019 m. gegužės 3 d.
 5. „Šiuolaikinė visuomenė ir lietuvių kalba“. – Joniškis, Joniškio „Aušros“ gimnazija, 2019 m. kovo 19 d.
 6. „Lietuvių kalba virtualioje erdvėje: skaitmeniniai ištekliai ir mokomieji žaidimai“. – Vilnius, Kalbos ir kultūros institutas LINGUA LITUANICA, 2018 m. kovo 22 d.
 7. „Metų žodžio rinkimų ištakos: kaip viskas prasidėjo?“. – Utena, 2018 m. kovo 13 d.
 8. „Pirmųjų Metų žodžio ir Metų posakio rinkimų apžvalga“. – Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VII“, 2018 m. kovo 9 d.
 9. Pokalbis su Agne Aleksaite ir Rita Urnėžiūte apie Metų žodžio ir Metų posakio rinkimus bei Tarptautinės gimtosios kalbos dienos ištakas. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ [nuo 30:45 min.]. 2018 m. sausio 24 d. Kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013683761/ryto-allegro-2018-01-24-08-10.
 10. Pokalbis su Agne Aleksaite ir Rita Urnėžiūte apie Metų žodžio rinkimus. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ [nuo 33 min.]. 2017 m. gruodžio 6 d. Kalbino Lina Smolskienė. Prieiga internete: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013680477/ryto-allegro-2017-12-06-08-10#wowzaplaystart=0&wowzaplayduration=6037000.
 11. „Skaitmeninių kalbos išteklių (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno ir Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvo) panaudos galimybės“. – Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, 2017 m. lapkričio 24 d.
 12. „Metų žodžio ir Metų posakio rinkimai Lietuvoje“. – Ukmergė, Lietuvių kalbos draugijos XVII suvažiavimas, 2017 m. rugsėjo 23 d.; Vilnius, Kalbos ir kultūros instituto LINGUA LITUANICA organizuojami praktiniai lietuvių kalbos redagavimo kursai, 2017 m. lapkričio 24 d.
 13. Projekto „Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ dalies „Mokinių apklausos apie lietuvių kalbos leksiką (2015 m.)“ rezultatų pristatymas. – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. spalio 26 d.; Vilnius, Antakalnio gimnazija, 2015 m. lapkričio 20 d.; Vilnius, „XIV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2016“, 2016 m. vasario 5 d.; Švenčionys, 2016 m. vasario 23 d.; Kėdainiai, 2016 m. kovo 2 d.; Šiauliai, „Gimtoji kalba mokykloje VI“, 2017 m. kovo 24 d.

ELEKTRONINIAI, INTERNETINIAI DARBAI

 1. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno bazės tvarkytoja ir rengėja. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt/.

PROJEKTAI

 1. 2020–2024 m. dalyvauja COST  (angl. European Cooperation in Science and Technology, liet. Europos mokslo ir technologijų bendradarbiavimas) tarptautinio bendradarbiavimo programoje LITHME (angl. Language in The Human-Machine Era, liet. Kalba žmogaus-mašinos epochoje). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė. Kiti vykdytojai: dr. Agnė Čepaitienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Aurelija Tamulionienė, dokt. Pavel Skorupa.
 2. 2018 m. rugsėjis – 2020 m. birželis. ES struktūrinių fondų projekto „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006) e. paslaugos „E. patarimai“ dalies „Žodžių darybos vedlys“ ir „Kalbos patarimai“ kūrimas.

Other Members