Išleista Dalios Pakalniškienės mokslo studija „Motyvuotieji intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje“

Studijoje tiriami XVI–XVII a. lietuvių raštijoje – Martyno Mažvydo, Jono Bretkūno tekstuose ir Volfenbiutelio postilėje, Mikalojaus Daukšos darbuose, Knygoje nobažnystės ir Konstantino Sirvydo veikaluose, reprezentuojančiuose tris to meto rašto variantus, – užfiksuotų intarpinių bei sta kamieno veiksmažodžių darybos klausimai. Analizuojami tik motyvuotieji veiksmažodžiai, t. y. tokie, kurie remiasi kitu ar kitais leksiniais vienetais.

Šiuo tyrimu norima dokumentuoti intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių situaciją lietuvių raštijos pradžioje, siekiant atskleisti XVI–XVII a. fiksuojamą sinchroninį jų vaizdą. Toliau sinchroninės analizės rezultatai – nustatytieji darybos tipai – gretinami su kitų giminiškų kalbų atitinkamomis korespondencijomis, teikiančiomis galimybių nustatyti lietuviškųjų intarpinių ir sta kamieno veiksmažodžių nominacijos chronologiją. Tipologijos požiūriu išryškinami universalūs predikatinių situacijų požymiai, reiškiami tiriamaisiais veiksmažodžiais.