Showing 37-48 of 796 results

Pranešame, kad išleista Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesniojo mokslo darbuotojo Pavelo Skorupos mokslo studija „Vilnius County Toponyms as Signs of National and Cultural Identity”!

2022-01-31

This page is only available in Lithuanian. Mokslo studijoje daugiausia dėmesio skiriama kultūrinio ir tautinio (etninio) tapatumo problemai, atsispindinčiai pasirinktų tirti dabartinių Vilniaus apskrities vietovardžių semantikoje, bei analizuojamos vietovardžiuose užkoduotos …

„Lietuvos vietovardžių žodyno“ IV tomas

2022-01-18

This page is only available in Lithuanian. Lietuvių kalbos instituto vardynininkai po truputį grąžina skolą Lietuvos kultūrai, kalbotyrai ir vietovardžių rinkėjams. 2021 m. pabaigoje pasirodęs Lietuvos vietovardžių žodyno IV tomas suteikia galimybę …

85-asis „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

2022-01-14

This page is only available in Lithuanian. Naujausiame žurnalo numeryje rasite net 17 mokslinių straipsnių! Žurnalas, leidžiamas nuo 1957 m., skirtas ne tik humanitarinių ir kitų sričių mokslininkams, bet visiems, besidomintiems …

28-asis žurnalo „Terminologija“ numeris

2022-01-14

This page is only available in Lithuanian. Leidinyje rasite vienuolika mokslo straipsnių. Autoriai, rinkdamiesi įvairiausias terminijos vartojimo sritis (mediciną ir biomediciną, statybą ir teisę, bibliotekininkystę, sportą, astrologiją) ir nevienodus tyrimo …