Showing 37-48 of 796 results

Pranešame, kad išleista Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesniojo mokslo darbuotojo Pavelo Skorupos mokslo studija „Vilnius County Toponyms as Signs of National and Cultural Identity“!

2022-01-31

Mokslo studijoje daugiausia dėmesio skiriama kultūrinio ir tautinio (etninio) tapatumo problemai, atsispindinčiai pasirinktų tirti dabartinių Vilniaus apskrities vietovardžių semantikoje, bei analizuojamos vietovardžiuose užkoduotos reikšmės. Tyrimas, pagrįstas tiek tradicine, tiek šiuolaikine …

„Lietuvos vietovardžių žodyno“ IV tomas

2022-01-18

Lietuvių kalbos instituto vardynininkai po truputį grąžina skolą Lietuvos kultūrai, kalbotyrai ir vietovardžių rinkėjams. 2021 m. pabaigoje pasirodęs Lietuvos vietovardžių žodyno IV tomas suteikia galimybę sužinoti, kokie yra mūsų vietovardžiai (miestų, miestelių, …

85-asis „Acta Linguistica Lithuanica“ numeris

2022-01-14

Naujausiame žurnalo numeryje rasite net 17 mokslinių straipsnių! Žurnalas, leidžiamas nuo 1957 m., skirtas ne tik humanitarinių ir kitų sričių mokslininkams, bet visiems, besidomintiems lietuvių ir baltų kalbotyra, jos kontekstu lyginamosios …

28-asis žurnalo „Terminologija“ numeris

2022-01-14

Leidinyje rasite vienuolika mokslo straipsnių. Autoriai, rinkdamiesi įvairiausias terminijos vartojimo sritis (mediciną ir biomediciną, statybą ir teisę, bibliotekininkystę, sportą, astrologiją) ir nevienodus tyrimo būdus, aiškinasi terminų gyvavimo ne tik mokslo …