Ateities komiteto diskusija „Lietuvių kalba globaliame pasaulyje“: apie valstybinės kalbos prestižą, plėtros kryptis ir ateitį

Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetas balandžio 7 d. kvietė į neformalaus Ateities forumo „Lietuvių kalba globaliame pasaulyje“ virtualią diskusiją. Joje dalyvavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Lietuvių kalbos instituto mokslininkės ir kiti šios srities tyrėjai bei ekspertai. Diskusiją moderavo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata.

Nuotoliniame susitikime buvo aptarti ilgalaikės Lietuvių kalbos strategijos 2023–2033 m. klausimai. Parengti tokią Strategiją įpareigoja Seimo priimtos Kalbos politikos gairės 2018–2022 m. ir Gairių įgyvendinimo planas, kurį 2019 m. patvirtino Vyriausybė.

Virtualioje diskusijoje pasisakė, pranešimus skaitė ir Lietuvių kalbos instituto atstovės: Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Rita Miliūnaitė ir Geolingvistikos centro vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.

Dr. Rita Miliūnaitė kalbėjo apie kalbą ideologijų mūšių lauke. „Kalbos ideologijos, kaip ir apskritai ideologijos, – gana rizikinga tema, kuri bemat įaudrina ir poliarizuoja auditoriją“, – teigė bendrinės kalbos normų tyrėja dr. R. Miliūnaitė. Mokslininkė kvietė diskusijos dalyvius pasvarstyti, ką daryti, kad visuomenės diskusijos apie kalbą nebūtų skausmingos, lydimos nesusipratimų ir įžeidinėjimų.

Prof. dr. Danguolė Mikulėnienė pristatė ilgalaikės Lietuvių kalbos strategijos metmenis. „Būtent taikomoji mokslinė veikla turėtų sudaryti sąlygas ateities darbams“, – teigė prof. dr. D. Mikulėnienė. Pranešime buvo paminėta, kad šiuo metu Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre yra kuriamas Tarmynas, apimsiantis visus Lietuvos kalbinius variantus ir visas kalbos atmainas.

Diskusijoje svarstyti valstybinės kalbos funkcionavimo ir prestižo klausimai, plėtros kryptys, kalbos perspektyvos išeivijoje ir bandyta įvardyti pagrindines gaires ir nuostatas, kuriomis remiantis valstybė galėtų planuoti tolesnę lietuvių kalbos ateitį.

Visą diskusiją galite pasižiūrėti čia.