Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo darbą pradėjo 2014 m. sausio 20 d. Komisija iš 5 narių sudaryta Direktoriaus teikimu ir patvirtinta Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos trejiems metams.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI (nuo 2017 m. vasario 14 d.):
Jurgita Jaroslavienė, dr. – pirmininkė
Lietuvių kalbos institutas, el. p.
Jolita Urbanavičienė, dr. – sekretorė
Lietuvių kalbos institutas, el. p.  (nuo 2019-03-20)
Galina Miškinienė, dr.
Lietuvių kalbos institutas, el. p.
Gražina Kadžytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, el. p. (nuo 2018-02-07)
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, dr.
Vilniaus universitetas, el. p. (nuo 2018-04-17)

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt