Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisija (toliau – Komisija) savo darbą pradėjo 2014 m. sausio 20 d. Komisija iš 5 narių sudaryta Direktoriaus teikimu ir patvirtinta Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos trejiems metams.

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTO AKADEMINĖS ETIKOS KODEKSAS

AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS NARIAI (kadencija nuo 2020 m. kovo 17 d.):
Jurgita Jaroslavienė, dr. – pirmininkė
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 
Jolita Urbanavičienė, dr. – sekretorė
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 
Alvydas Umbrasas, dr.
Lietuvių kalbos institutas, el. p. 
Gražina Kadžytė
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, el. p. 
Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė, doc. dr.
Vilniaus universitetas, el. p. 

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos interneto svetainė: www.etika.gov.lt