Akademinė popietė „(Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu“

Šių metų kovo 1 d. 14 val. Vilniaus universiteto Kauno fakultete (Muitinės g. 12, Kaunas) vyks akademinė popietė „(Ne)atrasti Pakaunės turtai: kalbinis variantiškumas sociogeolingvistikos požiūriu“. Popietėje dalyvaus Lietuvių kalbos instituto mokslininkai – prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, doc. dr. Rima Bakšienė, dr. Laura Brazaitienė, dr. Simona Vyniautaitė, dokt. Aidas Gudaitis, dokt. Žydrūnas Šidlauskas. Susitikime taip pat dalyvaus Lietuvių kalbos instituto direktorė dr. Albina Auksoriūtė. Renginį moderuos direktorės pavaduotoja mokslo reikalams dr. Aurelija Tamulionienė.

Kviečiame dalyvauti!