Akad. prof. habil. dr. Grasildai Blažienei įteiktas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis

Šių metų birželio 20 d. Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyriausiajai mokslo darbuotojai akad. prof. habil. dr. Grasildai Blažienei buvo įteiktas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis.

Iškiliai mokslininkei, tikrajai Lietuvos mokslų akademijos narei, dėkota už svarų indėlį į baltistikos, o ypač prūsistikos ir onomastikos krypties, mokslinius tyrimus bei Mažosios Lietuvos kultūros istorijos, senųjų rankraščių paleografines ir lingvistines analizes, aktyvią veiklą Mokslų akademijoje ir vadovavimą Humanitarinių mokslų sekcijai.

Didžiuojamės ir nuoširdžiai sveikiname!