Agnės Aleksaitės paskaitos „Kas kuria naujažodžius ir kodėl jų reikia?“ muziejuje „Lituanistikos židinys“

Lietuvių kalbos institutas dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos projekte „Tėvų ir mokyklos sinergija mokant vaikus lietuvių kalbos (rašymo)“, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti mokinių lietuvių kalbos (rašymo) rezultatus 8 klasėje, į mokymo(si) procesą įtraukiant tėvus. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Gegužės 9-12 d. projekto dalyviai lankėsi vieninteliame mūsų šalyje interaktyviame lietuvių kalbos muziejuje „Lituanistikos židinys“. Čia vyko edukacinės veiklos ir Lietuvių kalbos instituto mokslininkės Agnės Aleksaitės paskaitos „Kas kuria naujažodžius ir kodėl jų reikia?“, kuriomis siekiama mokinius supažindinti su leksikos naujovėmis ir paskatinti domėtis kalbos pokyčiais.

Paskaitų metu buvo pristatytas nuo 2011 m. rudens Lietuvių kalbos institute kuriamas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas, paaiškinta, kas yra naujažodžiai, kokių tipų jie būna, kodėl bene kasdien dairomasi naujų žodžių ir kokius stereotipus sugriauna minėtasis duomenynas. Prie lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno pildymo gali prisidėti mokiniai; plačiau apie šią galimybę papasakota per paskaitas.

Edukacijų metu įgytas papildomas kompetencijas mokiniai pritaikys asmeniniame gyvenime, formaliajame ugdyme, didės motyvacija mokytis lietuvių kalbos. Buvimas kartu gerina bendravimo kultūrą, tarpasmeninius santykius tarp mokytojų-tėvų-mokinių.