(Lietuvių) Acta Linguistica Lithuanica 70

Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

| Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Daiktavardžio vardininkas ir įnagininkas finitiniuose askriptyviniuose būti sakiniuose / Noun in the Nominative and Instrumental Case in Finite and Ascriptive Sentences of būti (to be)

25 | Jurga CibulskienėRoma Jagminaitė, TS-LKD partijos 2008 metų rinkimų kampanijos į Seimą kognityvinė analizė: konceptualioji kelionės metafora / Cognitive Analysis of the Campaign of the Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats for the Lithuanian Parliamentary Elections of 2008: Conceptual Metaphor of JOURNEY

43 | Helen Myers, Patterns of Adaptation and Integration of English Loanwords in Lithuanian and Russian / Anglų kalbos svetimžodžių adaptavimo ir integravimo būdai lietuvių ir rusų kalbose

63 | Jolita Urbanavičienė, Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos / Language Attitudes of Residents of Eastern and South-Eastern Vilnius (Vilniškiai)

82 | Nijolė Tuomienė, Archajiškosios ir inovacinės veiksmažodžio ypatybės Pietų aukštaičių patarmėje Baltarusijoje / Archaic and Innovative Peculiarities of the Verb in the Southern Aukštaitian Sub-dialect in Belarus

105 | Rolandas Kregždys, Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: kirnis / Determination of the Interferential Relationship of the Lexemes at the Morphological and Semasiological Levels: Kirnis

124 | Janina Švambarytė-Valužienė, Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis Lietuviški vardai / Manuscript Dictionary Lithuanian Names by Matas Slančiauskas

154 | Sonata Vaičiakauskienė, 1759 metų Ziwato skaitvardžių linksniavimas ir jų raida / Declension of Numerals in the 1759 ZIWATAS and Their Development

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

173 | Zigmas Zinkevičius, Lietuvos vietovardžių žodyno turtinimas

 

RECENZIJOS / REVIEWS

177 | Antanas Balašaitis, Angelė Vilutytė. Kaltanėnų šnektos žodynas

183 | Vincentas Drotvinas, Frydrichas Vilhelmas Hakas. Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730)

187 | Christiane Schiller, Baltu valodu atlants. Prospekts = Baltų kalbų atlasas. Prospektas = Atlas of the Baltic languages. A prospect (Hrsg. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka)

192 | David Šimeček, Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Encyklopedie baltské mytologie

196 | Harald Bichlmeier, Jürgen Udolph (Hrsg.). Europa Vasconica – Europa Semitica? Kritische Beiträge zur Frage nach dem baskischen und semitischen Substrat in Europa

207 | Harald Bichlmeier, Rolandas Kregždys. Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis

212 | Aldona Paulauskienė, Aldonas Pupkis. Juozas Balčikonis ir didysis Lietuvių kalbos žodynas

228 | Violeta Černė, Klementina Vosylytė. Palyginimų žodynas

236 | Nurodymai autoriams

237 | Guidelines for contributors

 

70 TOMO SANTRAUKOS