(Lietuvių) Acta Linguistica Lithuanica 69

Sorry, this entry is only available in Lithuanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

11 | Ilja Lemeškin, Bazelio ketureilis / dvieilis – dovanų prašymo pavyzdys / Quatrain / Couplet of Basel: Example of a Plea for Gifts

30 | Virginija Vasiliauskienė, Konstantino Sirvydo Punktų sakymų spaudmenys ir rašyba / Typefaces and Orthography in Konstantinas Sirvydas’ Book of Sermons Gospel Points

63 | Rolandas Kregždys, Rytų baltų fitonimo avietė (rubus) morfologinė raida ir etimologinių sąsajų problematika / East Baltic Names of the Raspberry (Rubus): Morphological Analysis, Retrieval of the Etymological Links of the Phytonym

81 | Janina Švambarytė-Valužienė, Frazeologijos pateikimas Mato Slančiausko žodyne / The Phraseology Presenting in the Dictionary of Matas Slančiauskas

99 | Willy van Langendonck, A Semantic-Pragmatic Theory of Proper Names / Semantinė pragmatinė tikrinių žodžių teorija

130 | Daiva Šveikauskienė, Sintaksinė žodžių trauka / Syntactic Pull of Words

154 | Rima Bakšienė, Marijampolės šnektos dvibalsių priegaidės: kokybiniai požymiai / Syllable Accents of Diphthongs in the Marijampolė Sub-dialect: Qualitative Features

168 | Agnė Pukevičiūtė, Asta Kazlauskienė, Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė / Cluster Analysis of Typological Groups of Language Rhythm

185 | Aurelija Tamulionienė, Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po– ir pa– vedinių kirčiavimas / Adjectives Denoting an Indefinite Amount of Peculiarity: Accentuation of Derivatives

201 | Hans-Harry Drößiger, Zur Handhabung deutscher Realienbezeichnungen in den ins Litauische übersetzten Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm / Vokiškų realijų pavadinimų atitikmenys Brolių Grimų Vaikų ir namų pasakų vertimuose į lietuvių kalbą

219 | Daiva Aliūkaitė, Kalbos variantiškumas paauglių akimis: lyties kintamasis / Variability of Language in the Eyes of Teenagers: The Variable of Gender

269 | Ilja Lemeškin, Prahos vokiečių–lietuvių rankraštinio žodyno autorystės klausimu / On the issue of authorship of the Prague manuscript German–Lithuanian dictionary

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

283 | Volker Kohlheim, Das Nomem, das Allonom und die Nomematik. Zugleich Besprechung von Silvio Brendlers Buch Nomematik / Nomema, alonomas ir nomematika. Pastabos apie Silvio Brendlerio knygą Nomematik

 

RECENZIJOS / REVIEWS

299 | Aldona Paulauskienė, Sarma Kļaviņa, Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija. 1980–2010 m.

324 | Aldona Paulauskienė, Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?

 

SVEIKINIMAI / GREETINGS

335 | Saulius Vasiliauskas, Tarp kalbos ir politikos, tarp kalbininko ir visuomenės. Daktaro Prano Kniūkštos aštuoniasdešimtmečiui

338 | Nurodymai autoriams

339 | Guidelines for contributors

 

69 TOMO SANTRAUKOS