Acta Linguistica Lithuanica 68

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

9 | Harald Bichlmeier, Zum sprachwissenschaftlichen Niveau der Forschungen zur Alteuropäischen Hydronymie – eine Erwiderung auf eine Polemik / Dėl Senosios Europos hidronimijos tyrimų mokslinio lygio – atsakymas į polemiką

51 | Sonata Vaičiakauskienė, 1759 metų Ziwato moteriškojo linksniavimo daiktavardžiai ir jų raida / Nouns of feminine-type Declension in the Ziwato of 1759 and the Morphological Development of Those Nouns

71 | Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių tarmių tinklas: jo ištakos ir optimizacija / Network of Lithuanian Dialects: The Sources and Optimisation

92 | Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Dėl iliatyvų laukanlaukuosunsemantikos rytų aukštaičių vilniškių šnektose / On the Semantics of Illatives laukanlaukuosun in the Subdialects of the Eastern Aukštaitian of Vilnius

105 | Jurgita Jaroslavienė, Prienų šnektos nosinių sonantų spektrinė charakteristika / The Spectral Characteristics of the Nasals in the Subdialect of Prienai

126 | Aurelija Tamulionienė, Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po– vedinių daryba / Adjectives Denoting an Indefinite Amount of Peculiarity: Formation of Derivatives with the Suffix po

 

RECENZIJOS / REVIEWS

149 | William R. Schmalstieg, Eugenijus Jovaiša. AisčiaiKilmė

153 | William R. Schmalstieg, Algirdas Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija: 1980–2010 m.

165 | Nurodymai autoriams

166 | Guidelines for contributors

 

68 TOMO SANTRAUKOS