Acta Linguistica Lithuanica 56

TURINYS / CONTENTS

 

Straipsniai / Articles

1 Maria Teresa Ademollo Gagliano, Le denominazioni del sangue in area baltica
23 Nerytė Bartkutė, Kalnuotų vietų įvardijimas nekalnuotoje teritorijoje (remiantis Joniškio rajono vietovardžiais)
41 Анатолий Непокупный †, Прус. aukis ‘grif’ EV 708: слышимый или видимый образ птицы?
65 William R. Schmalstieg, The goal of motion in the Indo-European languages: Dative and accusative
73 Vaičiulytė-Semėnienė, Daiktavardinės kaip konstrukcijos kaip analitinis predikatyvų žymėjimo rodiklis

Pastabos / Remarks

Vitas Labutis, Pastabos dėl Marijampolės krašto vietovardžių tyrimų

Recenzijos / Reviews 

Ambrazas, V. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė (Holvoet)
Blažienė, Grasilda. 2005: Baltische Ortsnamen in Ostpreußen (Karaliūnas)
Giacomo Devoto.  Baltistikos raštai / Scritti baltistici.   Edited by Pietro U. Dini and Bonifacas Stundžia. (Schmalstieg
Smoczyński, Laringalų teorija ir lietuvių kalba (Vitkauskas)

 

56 TOMO SANTRAUKOS