Acta Linguistica Lithuanica 55

TURINYS / CONTENTS

Straipsniai / Articles

1  Rolandas Mikulskas, Pastabos dėl sintaksinio sviprasmiškumo sąvokos ir kiti susiję dalykai
55  Nicole Nau, Out of Africa: Logophoric pronouns and reported discourse in Finnish
and High latvian dialects
98  Ilja A. Seržant, Die Vermittlungsrolle des hochlettischen bei den altrussischen und
litauischen Entlehnungen im Lettischen

Pastabos / Remarks

107  Laimutis Bilkis, Keli mažmožiai dėl Mažmožių 5, 6
109  Vytautas Ambrazas, Apie naujas veiksmažodžio 3 asmens galūnių paieškas
112  Axel Holvoet, Dėl galūnių ir kamiengalių
116  Axel Holvoet, Dėl sintaksinio dviprasmiškumo ir teminės-reminės struktūros
125  Vytautas Antanas Vitkauskas, Žodžių istoriją iškreipiame

Recenzijos / Reviews 

127  Vilija Sakalauskienė, Klementina Vosylytė, red., Zanavykų šnektos žodynas III, S–ž (Vytautas Antanas Vitkauskas)
133  santraukos / summaries
139  Rodyklės / indexes

 

55 TOMO SANTRAUKOS