Acta Linguistica Lithuanica 54

TURINYS / CONTENTS

 

Straipsniai / Articles

1 Eglė Alosevičienė, Die Rolle der Heckenausdrücke bei der Diskursstrukturierung im Deutschen und Litauischen
27 Indrė Brokartaitė-Pladienė, Wege der deutschen Entlehnungen in die ostpreußische Zeitung „Naujasis Tilžės keleivis“ (1924-1940)
49 Dalia Sviderskienė, Marijampolės apskrities drimonimų darybos ir kilmės polinkiai
63 Jolita Urbanavičienė, Vytautas Kardelis, Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas
83 Jolanta Vaskelienė, Dėl esamojo ir būtojo kartinio laiko dalyvių bei padalyvių darybos ir morfeminio skaidymo
95 Bohumil Vykypěl, Eine Bemerkung zum Genus

 

Pastabos / Remarks

101 Vladas Žulys, Dėl uteniškių kaimo Kimėnai tikrosios formos ir galimos kilmės
102 Vytautas Antanas Vitkauskas, Mažmožiai 9–13
104 Axel Holvoet, Dar kartą dėl sintaksinių ryšių skirstymo
107 Rima Bacevičiūtė, Dėl Lietuvių kalbos tarmių chrestomatijos recenzijos
119 Gina Kavaliūnaitė, Atrasta Chylinskio Senojo Testamento Berlyno egzemplioriaus kopija

 

Recenzijos / Reviews

121 Björn Wiemer & Markus Giger, Resultativa in den nordslavischen und baltischen Sprachen. Bestandaufnahme unter arealen und grammatikalisierungstheoretischen Gesichtspunkten (Bohumil Vykypěl)
IN MEMORIAM
129 Анатолий Павлович Непокупный (Мария Вакулич)
131 Santraukos / Summaries
137 Rodyklės / Indexes

 

54 TOMO SANTRAUKOS